Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vienlīdzīgi teikuma locekļi Vienlīdzīgi teikuma locekļi ar vispārinošo vārdu

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienlīdzīgi teikuma locekļi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vispārinošā vārda noteikšana. Risinājuma soļos doti vienlīdzīgie teikuma locekļi, kas saistīti ar vispārinošo vārdu.
2. Vienlīdzīgi teikuma locekļi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pieturzīmju lietojums teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem un vispārinošo vārdu.
3. Vienlīdzīgi teikuma locekļi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Dažādu sintaktisko konstrukciju noteikšana.
4. Vienlīdzīgi teikuma locekļi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pieturzīmju lietojums teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem un vispārinošo vārdu.
5. Vienlīdzīgi teikuma locekļi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pieturzīmju lietojums teikumos ar dažādām sintaktiskām konstrukcijām.
6. Vienlīdzīgi teikuma locekļi 2. izziņas līmenis vidēja 0p. Teikumu ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem un vispārinošo vārdu grafiskie attēli.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienlīdzīgi teikuma locekļi 00:00:00 vidēja 3p. Pieturzīmju lietojums