Teorija

Latviešu valodā ar vienu burtu vairumā gadījumu apzīmē vienu skaņu.
E, ē burts ir viens no izņēmumiem, jo ar vienu burtu tiek attēlota gan šaurā, gan platā e, ē skaņa.
Lai izruna būtu literāra, jāpārzina šaurā un platā e, ē lietošana.
 
Pozicionālie nosacījumi šaurā un platā e, ē lietošanā
Šauro patskani e, ē lieto, ja tajā pašā vai nākamajā zilbē seko šaurinātājskaņas:
 
patskaņi i, ī, šaurie e, ē
 ezis, bēdīgs, zeme, peldēt 
divskaņi ie, ei
ēdiens, pelei
 līdzskaņi č, dž, j, ģ, ķ, ļ, ņ, ž 
zveja, senči, vējš

Plato e, ē skaņu lieto, ja tajā pašā vai nākamajā zilbē nav šaurinātājskaņas:
vēstule, elpa, ledus
   
Nepozicionālie nosacījumi šaurā un platā e, ē lietošanā
Šauro patskani e, ē lieto:
  
vienzilbes vārdos
es, mēs, te, sen
priedēkļos ne-, bez-, pēc-, pret-
nezinu, bezspēks, pēcstundas, pretdarbība
galotnēs
laime, zeme
tiešo darbības vārdu nenoteiksmes beigu zilbē un atgriezenisko darbības vārdu nenoteiksmes priekšpēdējā zilbē (tiešajiem darbības vārdiem nenoteiksmē ir galotne -t, atgriezeniskajiem galotne -ties)
nest, redzēt, redzēties
1. konjugācijas darbības vārdu vienkāršajā tagadnē un no tagadnes celma veidotās formās, ja darbības vārda sakne beidzas ar r
beru, berams, jāber
1. konjugācijas darbības vārdu vienkāršajā pagātnē
nesu, cēlu, bēru
1. konjugācijas darbības vārdu vienkāršās tagadnes vienskaitļa 2. personā
(tu) nes, ber, ķer
svešvārdos
fonētika, leksikoloģija
II un V deklinācijas lietvārdos, kam sakne beidzas ar līdzskani r
teteris, vāvere
II deklinācijas lietvārdos, kas beidzas ar līdzskani s
akmens, asmens
VI deklinācijas lietvārdos
dzelzs, telts
 
 
Plato patskani e, ē lieto:
 
I deklinācijas lietvārdos un pēc to parauga lokāmos īpašības vārdos un divdabjos (ja neseko šaurinātājskaņa) tēvs, dēls, sens, nests
apstākļa vārdos, kas atvasināti no īpašības vārdiem  lepni, lēni
1. un 3. konjugācijas darbības vārdos īstenības izteiksmes vienkāršās tagadnes 3. personā (ja neseko šaurinātājskaņa) (viņš) nes, peld
svešvārdos, kuros vienā zilbē izrunājama skaņu kopa erpersona, Roberts
 

Ir izņēmumi, kuros pieļaujama arī šaurā e, ē izruna, piemēram, vārdos debesu, Cēsu, akmenājs.
 
Salikteņu 1. daļā saglabājama tāda šaurā vai platā e, ē skaņa, kāda tā ir vārdā ārpus salikteņa:
  • ūdensroze, zemkopis - šaura e skaņa;
  • bērnudārzs, Ventspils - plata e, ē skaņa.
 
Atsauce:
Latviešu valoda 9. klasei/Anita Vanaga, Jolanta Babrāne. -Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. –202 lpp.:il. - izmantotā literatūra: 174.-175. lpp.