1. Lokāmie pamata skaitļa vārdi, līdzīgi kā īpašības vārdi, saskaņojas ar lietvārdu vai lietvārda nozīmē lietotu vārdu dzimtē, skaitlī un locījumā.
Piemērs:
Vienas  minūtes laikā sirds izgrūž apmēram piecus litrus asiņu.
Leikocīti dzīvo divas līdz četras  dienas.
Putniem un zīdītājiem ir divi  asinsrites loki.
 
2. Ja skaitļa vārdu veido vārdu savienojums ar viens kā pēdējo vārdu, tad lietvārds lietojams vienskaitlī.
Piemērs:
Klasē mācās divdesmit viena  meitene.
Vectētiņam ir deviņdesmit viens  gads.
Darbā piecdesmit viena  lappuse.
  
3. Aiz nelokāmajiem skaitļa vārdiem lietojama lietvārda ģenitīva forma.
Piemērs:
Piecpadsmit  metru garš grāvis.
Divdesmit  skolēnu liela klase.
Tūkstoš  kilometru gara šoseja.
 
4. Lai norādītu datumu, parasti izmanto arābu ciparus.
Piemērs:
2017. gada 1. maijs
1940. gada 13. jūnijs
1201. gada 12. septembris