Skaitļa vārdu trīs loka īpatnēji.
 
Šis skaitļa vārds var saglabāt vienu un to pašu formu visos locījumos, proti, var būt nelokāms.
 
Ntrīs zemenestrīs burkāni
Ģtrīs zemeņutrīs burkānu
Dtrīs zemenēmtrīs burkāniem
Atrīs zemenestrīs burkānus
Iar trīs zemenēmar trīs burkāniem
Ltrīs zemenēstrīs burkānos
 
Lokot šo vārdu, daļa formu abām dzimtēm sakrīt.
 
Ntrīs zemenestrīs burkāni
Ģtriju zemeņutriju burkānu
Dtrim//trijām zemenēmtrim//trijiem burkāniem
Atrīs zemenestrīs burkānus
Iar trim//trijām zemenēmar trim//trijiem burkāniem
Ltrijās zemenēstrijos burkānos
 
Datīva un instrumentāļa locījumos iespējamas paralēlformas, un abas ir pareizas.
Valodā skaitļa vārdu trīs lieto gan kā lokāmo, gan nelokāmo vārdu.
Folklorā ar nozīmi trīs tiek lietotas arī formas treji un trejas.
Piemērs:
Kalnā dzīvojis pūķis ar trejām galvām.
Kādai mātei bijuši treji dēli.
Atsauce:
Latviešu valodas gramatika. R., 2015: 421.lpp.