Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. Divdabja teiciena robežas 1p.
2. Divdabja teiciena rakstība 3p.
3. Divdabja teiciens saliktā teikumā 2p.