20.
februārī
Diagnosticējošais darbs LATVIEŠU VALODĀ 3. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Uzdevumi

1. Divdabja teiciena saskatīšana vienkāršā teikumā

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Divdabja teiciena saskatīšana vienkāršā teikumā

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Teikums ar divdabja teicienu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Divdabji, kas veido divdabja teicienu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Divdabja teiciena izveidošana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Divdabja teiciena robežas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Divdabja teiciens vienkāršā teikumā

Grūtības pakāpe: zema

2
8. Divdabja teiciens vienkāršā teikumā

Grūtības pakāpe: zema

2
9. Divdabja teiciens vienkāršā teikumā

Grūtības pakāpe: zema

2
10. Divdabja teiciens atrašanās vieta vienkāršā teikumā

Grūtības pakāpe: zema

1
11. Divdabja teiciens atrašanās vieta vienkāršā teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Divdabja teiciena atdalīšana no pārējās teikuma daļas

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Divdabja teiciens saliktā teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Divdabja teiciena atrašanās vieta

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Divdabja teiciens vienkāršā teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Divdabja teiciena veidošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Pieturzīmes teikumā ar divd. teic.

Grūtības pakāpe: vidēja

4
18. Gramatiskais centrs teikumos ar divd. teicienu

Grūtības pakāpe: vidēja

4
19. Divdabja teiciens VPT

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Divdabja teiciens SPT

Grūtības pakāpe: vidēja

1
21. Pieturzīmju lietojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. Divdabja teiciens teikuma shēmā

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Divdabja teiciens

Grūtības pakāpe: vidēja

6
2. Pieturzīmes teikumos ar divd. teic.

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Metodiskie materiāli