Anotācija ir īss grāmatas, raksta, preses izdevuma vai mākslas darba raksturojums vai satura atstāstījums.
Anotācijas mērķis ir informēt iespējamos lasītājus, klausītājus vai skatītājus par konkrēto darbu.
 
Anotācijā noteikti jābūt norādītam precīzam darba nosaukumam un autora vārdam.
Rakstot anotāciju par literāru darbu, ieteicams minēt galvenos notikumus, galvenos varoņu un īsi raksturot darbības vietu un laiku, taču nedrīkst izstāstīt visu grāmatas sižetu (īpaši kriminālromāniem!).
 
Anotācijā vēlams neatspoguļot tās autora vērtējumu, bet jāmin, ar ko konkrētais darbs varētu būt interesants un saistošs.
Īsās anotācijas uz grāmatu vākiem palīdz lasītājiem izvēlēties grāmatu atbilstoši savām interesēm un gaumei.
Piemērs:
Oskars Vailds dzīves laikā uzrakstīja tikai deviņas pasakas, kuras apkopoja krājumos Laimīgais Princis un citi stāsti un Granātābolu namiņš.
Iecerētas kā stāsti pieaugušajiem, vairāk nekā simt gadu pēc autora nāves šīs pasakas vēl aizvien sajūsmina lasītājus jebkurā vecumā.
Tāpat kā Laimīgais Princis, Bezdelīga, Lakstīgala, Punduris un Zvaigznes Bērns, arī pats Oskars Vailds ir mūžam jauns.
/Anotācija Oskara Vailda grāmatai “Pasakas”/
Piemērs:
Piemērs:
Džeralds Darels savās jaunības atmiņās par dzīvnieku kopēja praksi Vipsneidas zoodārzā – Zvēru sabiedrībā – saskata groteski amizantas ainas no cilvēku sabiedrības: lauvu un tīģeru ”mīlas dēkas”, āzis par žirafes “laika kavētāju”, “muzikālas pusstundas” ar lāci, un tā tālāk...
Lasītājs ne tikai gūs bagātīgu izziņas materiālu par zoodārza iemītnieku izskatu, dzīvesveidu, iemaņām un loģiku, bet, kā allaž, varēs arī gardi pasmieties.
/Anotācija Džeralda Darela grāmatai “Zvēru sabiedrībā”/
 
Atsauce:
Lietišķie raksti pamatskolā/LR IZM Izglītības satura un eksaminācijas centrs. -Rīga, 2001. – 68 lpp.: il. - izmantotā literatūra: 8. lpp.
Valodas labirinti/Antra Rudzīte, Daina Štokmane. -Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. – 224 lpp. :il. – izmantotā literatūra: 27.- 30. lpp.