Anotācija ir īss grāmatas, raksta, preses izdevuma vai mākslas darba raksturojums vai satura atstāstījums.
Anotācijas mērķis ir informēt iespējamos lasītājus, klausītājus vai skatītājus par konkrēto darbu.
 
Anotācijā noteikti jābūt norādītam precīzam darba nosaukumam un autora vārdam.
Rakstot anotāciju par literāru darbu, ieteicams minēt galvenos notikumus, galvenos varoņu un īsi raksturot darbības vietu un laiku, taču nedrīkst izstāstīt visu grāmatas sižetu (īpaši kriminālromāniem!).
 
Anotācijā vēlams neatspoguļot tās autora vērtējumu, bet jāmin, ar ko konkrētais darbs varētu būt interesants un saistošs.
Īsās anotācijas uz grāmatu vākiem palīdz lasītājiem izvēlēties grāmatu atbilstoši savām interesēm un gaumei.
Piemērs:
Oskars Vailds dzīves laikā uzrakstīja tikai deviņas pasakas, kuras apkopoja krājumos Laimīgais Princis un citi stāsti un Granātābolu namiņš.
Iecerētas kā stāsti pieaugušajiem, vairāk nekā simt gadu pēc autora nāves šīs pasakas vēl aizvien sajūsmina lasītājus jebkurā vecumā.
Tāpat kā Laimīgais Princis, Bezdelīga, Lakstīgala, Punduris un Zvaigznes Bērns, arī pats Oskars Vailds ir mūžam jauns.
/Anotācija Oskara Vailda grāmatai “Pasakas”/
Piemērs:
Piemērs:
 
Atsauce: