Latviešu valodā vairumam vārdu ir gan vienskaitļa, gan daudzskaitļa formas.

Vārda skaitli norāda vārda nozīme un galotne.
Vīriešu dzimtē lietvārdiem daudzskaitļa nominatīvā ir galotne -i.
Sieviešu dzimtē lietvārdiem daudzskaitļa nominatīvā ir galotnes -as, -es, -is.
 
Vienskaitlis Daudzskaitlis
devējs
ceļš
brālis
oga
zemene
pirts
devēji
ceļi
brāļi
ogas
zemenes
pirtis
 
Lai arī lielākajai daļai latviešu valodas vārdu ir abu skaitļu formas, ir izņēmumi.
Vārdus, kurus lieto tikai vienskaitļa formā, sauc par vienskaitliniekiem.
Vienskaitlī lieto atsevišķu vielu, abstraktu jēdzienu, rakstura iezīmju un vietvārdu nosaukumus.
Piemērs:
piens
brīvība
čaklums
Saldus
Vārdus, kurus lieto tikai daudzskaitļa formā, sauc par daudzskaitliniekiem.
Daudzskaitlī lieto dažus vietvārdus, mājvārdus, labības, svētku un notikumu nosaukumus, izjūtu apzīmējumus un to rīku un priekšmetu apzīmējumus, kuri lietojami pārī.
Piemērs:
Vidriži
“Ceļapīteri”
mieži
bēdas
apavi
brilles
Atsauce:
Latviešu valoda 5. klasei/Dzintra Paegle. -Rīga : Zvaigzne ABC, 1996. -333 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 114. – 119. lpp., 122. – 123. lpp.
Valodas labirinti. Latviešu valoda 6. klasei/Antra Rudzīte, Daina Štokmane. -Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. -222 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 83.- 84. lpp.