Lietvārdi ir patstāvīgi, lokāmi vārdi.
Lietvārdi nosauc
  • priekšmetus: māja, skurstenis
  • dzīvas būtnes: kaķis, zalktis
  • parādības: migla, tumsa
  • darbības: lasīšana, smiešanās
  • pazīmes: sausums, klusums
  • abstraktus jēdzienus: labsirdība, mīlestība
  
Lietvārdus no citām vārdšķirām var atšķirt arī pēc vārda sastāva.
Izskaņas -ums, -ība, -šana, -šanās ir tikai lietvārdam.
Piemērs:
sauss - sausums
brīvs - brīvība
skriet - skriešana
mazgāties - mazgāšanās
Lietvārds (tāpat kā citas lokāmās vārdšķiras) sastāv no dažādām daļām:
  • priedēkļa;
  • saknes;
  • piedēkļa;
  • galotnes.
 
Vārds
Priedēklis
Sakne
Piedēklis
Galotne
gods
-
god
-
s
negods
ne
god
-
s
godīgums
-
god
īg, um
s
Svarīgi!
Ir svarīgi izprast vārda sastāvu, jo, izmantojot dažādas vārda sastāvdaļas, iespējams darināt jaunus vārdus.
Atsauce:
Latviešu valoda 5. klasei/Dzintra Paegle. -Rīga : Zvaigzne ABC, 1996. -333 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 113. lpp.