Īpašības vārdus bieži izmanto gan frazeoloģismos, gan sakāmvārdos, parunās un mīklās.
 
Frazeoloģismos:
  • Uz karstām pēdām - tūlīt.
  • Ciets rieksts - grūts uzdevums.
  • Zili brīnumi - liels, negaidīts brīnums.
 
Sakāmvārdos:
  • Darbs dara dzīvi saldu, slinkums - rūgtu.
  • Mazs cinītis gāž lielu vezumu.
  • Labam darbam labi augļi.
 
Parunas:
  • Tumšs kā akā.
  • Liela brēka, maza vilna.
 
Mīklās:
  • Apkārt sarkans kā asins, iekšā ciets kā akmens. (Ķirši.)
  • Sarkans vīriņš, kaula sirsniņa. (Ķirši.)
 
Īpaši parunās un mīklās bieži tiek izmantoti salīdzinājumi.
 
Svarīgi!
Veidojot salīdzinājumus, jāatceras, ka pirms salīdzinājuma vārdiem kā, nekā, it kā komatu neliek.
Piemērs:
Mīksts pūpēdis.
Taisns svece.
Acis velna bikšu pogas.
Labāk ģērbt nekā barot.
Svešas mātes vārdi vairāk sāp nekā savas mātes kūliens.
 
 Sakāmvārdos un parunās bieži izmantota arī īpašības vārdu pārākā pakāpe.
Piemērs:
Jo baltāka maize, jo melnāki zobi; jo melnāka maize, jo baltāki zobi.
Jo vecāka egle, jo cietāki zari.