I, II un III deklinācijai pieder vīriešu dzimtes lietvārdi.
  
Lietvārdu locīšana vienskaitlī
I_II_III_delinacijas_locisana_vsk_2.svg
 
Lietvārdu locīšana daudzskaitlī
Screenshot_4.png
 
Šo deklināciju lietvārdu locīšanā jāievēro, ka:
  • II deklinācijas vienskaitļa ģenitīva formā (izņemot izņēmumus) un visās daudzskaitļa formās mainās saknes līdzskanis;
  • III deklinācijas lietvārdu vienskaitļa nominatīva un ģenitīva formas ir vienādas.
Saknes līdzskaņa maiņu sauc par līdzskaņu miju.
 
Mainās šādi līdzskaņi:
Līdzskaņu mija
Piemēri 
t - š
zutis - zuša
d - ž
briedis - brieža
c - č
lācis - lāča
s - š
āpsis - āpša
z - ž
ezis - eža
n - ņ
sainis - saiņa
l - ļ
valis - vaļa
dz - dž
dadzis - dadža
 
Var mainīties arī līdzskaņu grupas, proti, divi līdzskaņi blakus.
 
sn – šņatkusnis – atkušņa
zn – žņpūznis – pūžņa
sl – šļkāpslis – kāpšļa
zl – žļzizlis – zižļa
ln – ļņvilnis – viļņa