Teorija

I, II un III deklinācijai pieder vīriešu dzimtes lietvārdi.
 
Lietvārdu locīšana vienskaitlīI_II_III_delinacijas_locisana_vsk_2.png
 
 Lietvārdu locīšana daudzskaitlī
I_II_III_delinacijas_locisana_dsk.png
 
Šo deklināciju lietvārdu locīšanā jāievēro, ka:
  • II un III deklinācijas lietvārdu vienskaitļa nominatīva un ģenitīva formas ir vienādas;
  • II deklinācijas vienskaitļa ģenitīva formā (izņemot izņēmumus) un visās daudzskaitļa formās mainās saknes līdzskanis.
Saknes līdzskaņa maiņu sauc par līdzskaņu miju.
 
Mainās šādi līdzskaņi:
Līdzskaņu mija
Piemēri 
 t - š
 zutis - zuša
 d - ž
 briedis - brieža
 c - č
 lācis - lāča
 s - š
 āpsis - āpša
 z - ž
 ezis - eža
 n - ņ
 sainis - saiņa
 l - ļ
 valis - vaļa
 dz - dž
dadzis - dadža
 
Var mainīties arī līdzskaņu grupas, proti, divi līdzskaņi blakus.
 
sn – šņatkusnis – atkušņa
zn – žņpūznis – pūžņa
sl – šļkāpslis – kāpšļa
zl – žļzizlis – zižļa
ln – ļņvilnis – viļņa