Katrai vārdšķirai ir raksturīgas kopīgas pazīmes, kas piemīt ikvienam konkrētās vārdšķiras vārdam.
Lielākā daļa lietvārdu ir lokāmi.
Lietvārdu locīšana jeb deklinēšana notiek pēc noteiktiem paraugiem.
 
Lietvārdam ir 6 deklinācijas.
Katrā deklinācijā ietilpst lietvārdi, kuri pieder vienai un tai pašai dzimtei un kuriem vienskaitļa nominatīvā jeb pamatformā ir noteikta galotne.
 
YCUZD_221014_4564_deklinācijas shēma_2.png
 
Izlasi teikumus! Pievērs uzmanību lietvārdiem tajos!
Es nonāku klinšu purvājā.
Pār akmeņiem rāpjas balti bērziņi.
Kāds vilnis pēkšņi apstājas.
Lietū samirkst pīpeņu smalkās ziedlapiņas.
 
Lai noteiktu lietvārda piederību deklinācijai, tas jāpārveido pamatformā un jānosaka dzimte un galotne.
Pēc tās arī tiek noteikta atbilstošā deklinācija.
 
Lietvārda deklinācijas noteikšana
  
Lietvārds teikumā
Lietvārda pamatforma
Dzimte
Galotne
Deklinācija
 klinšu
 klints
sieviešu dzimte
-s 
VI 
 purvājā
 purvājs
vīriešu dzimte
-s 
vilnis
vilnis
vīriešu dzimte
-is
II
 akmeņiem
 akmens
vīriešu dzimte
-s 
 II
 bērziņi
bērziņš 
vīriešu dzimte
 
 I
 lietū
lietus 
vīriešu dzimte
-us 
 III
 pīpeņu
pīpene 
sieviešu dzimte
 -e
 ziedlapiņas
ziedlapiņa 
sieviešu dzimte
 -a
 IV
 
Uzmanība jāpievērš tiem lietvārdiem, kam pamatformā ir galotne -s, jo tie var būt:
  1. I deklinācijas lietvārdi;
  2. II deklinācijas lietvārdi - izņēmumi;
  3. VI deklinācijas lietvārdi.
Svarīgi!
Lai pareizi noteiktu šādu lietvārdu deklināciju, jāzina no galvas II deklinācijas izņēmumi un, pirms noteikt piederību deklinācijai, vispirms jānosaka lietvārda dzimte, jo I deklinācijai pieder vīriešu dzimtes lietvārdi, bet VI deklinācijai - sieviešu dzimtes lietvārdi.
Atsauce:
Latviešu valoda 5. klasei/Dzintra Paegle. -Rīga : Zvaigzne ABC, 1996. -333 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 124. – 143. lpp.
Valodas labirinti. Latviešu valoda 6. klasei/Antra Rudzīte, Daina Štokmane. - Rīga, Zvaigzne ABC, 2008, - 223 lpp.: il.- izmantotā literatūra: 77.-85.lpp.