Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vienlīdzīgi teikuma locekļi Vienlīdzīgi teikuma locekļi, to saistījums ar sakārtojuma un pāru saikļiem.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienlīdzīgā teikuma locekļa noteikšana I 1. izziņas līmenis zema 2p. Vienlīdzīgu teikuma locekļa pāra otrās daļas noteikšana. Vienlīdzīgie teikuma locekļi ir bezsaikļa saistījumā.
2. Vienlīdzīgā teikuma locekļa noteikšana II 1. izziņas līmenis zema 2p. Vienlīdzīgu teikuma locekļa pāra otrās daļas noteikšana. Vienlīdzīgos teikuma locekļus saista sakārtojuma saiklis "un".
3. Vienlīdzīgu teikuma locekļa saistījums 1. izziņas līmenis zema 1p. Vienlīdzīgo teikuma locekļu saistījuma noteikšana.
4. Teikuma loceklis, kuru paskaidro vienlīdzīgie teikuma locekļi I 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Teikuma locekļa, kuru paskaidro divi vienlīdzīgie teikuma locekļi, noteikšana. Vienlīdzīgie teikuma locekļi atrodas bezsaikļa saistījumā.
5. Teikuma loceklis, kuru paskaidro vienlīdzīgie teikuma locekļi II 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Paskaidrojošā vārda noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā: vienlīdzīgi teikuma locekļi ir bezsaikļa saistījumā vai tos saista sakārtojuma saikļi.
6. Atkārtoto saikļu noteikšana 1. izziņas līmenis zema 2p. Atkārtoto saikļu saskatīšana teikumā (saikļi "gan - gan", "te - te", "drīz - drīz", "ne - ne").
7. Pāra saikļa otrās daļas noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pāra saikļa otrās daļas noteikšana. Saikļa saistīto vārdu noteikšana.
8. Pieturzīmes teikumos ar atkārtotiem saikļiem 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pieturzīmju lietošana teikumos ar atkārtotiem saikļiem.