Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vienlīdzīgi teikuma locekļi Vienlīdzīgi teikuma locekļi, to saistījums ar sakārtojuma un pāru saikļiem.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienlīdzīgā teikuma locekļa noteikšana I 1. izziņas līmenis zema 2 p. Vienlīdzīgu teikuma locekļa pāra otrās daļas noteikšana. Vienlīdzīgie teikuma locekļi ir bezsaikļa saistījumā.
2. Vienlīdzīgā teikuma locekļa noteikšana 1. izziņas līmenis zema 2 p. Vienlīdzīgu teikuma locekļa pāra otrās daļas noteikšana. Vienlīdzīgos teikuma locekļus saista sakārtojuma saiklis "un".
3. Vienlīdzīgā teikuma locekļa noteikšana II 1. izziņas līmenis zema 2 p. Vienlīdzīgu teikuma locekļa pāra otrās daļas noteikšana. Vienlīdzīgos teikuma locekļus saista sakārtojuma saiklis "un".
4. Vienlīdzīgu teikuma locekļa saistījums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Vienlīdzīgo teikuma locekļu saistījuma noteikšana.
5. Teikuma loceklis, kuru paskaidro vienlīdzīgie teikuma locekļi I 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Teikuma locekļa, kuru paskaidro divi vienlīdzīgie teikuma locekļi, noteikšana. Vienlīdzīgie teikuma locekļi atrodas bezsaikļa saistījumā.
6. Teikuma loceklis, kuru paskaidro vienlīdzīgie teikuma locekļi II 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Paskaidrojošā vārda noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā: vienlīdzīgi teikuma locekļi ir bezsaikļa saistījumā vai tos saista sakārtojuma saikļi.
7. Pāra saikļa otrās daļas noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pāra saikļa otrās daļas noteikšana. Saikļa saistīto vārdu noteikšana.
8. Pieturzīmes teikumos ar atkārtotiem saikļiem 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pieturzīmju lietošana teikumos ar atkārtotiem saikļiem.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienlīdzīgi teikuma locekļi vienkāršā teikumā (2020) Citi vidēja 1 p. 11.12: ievēro interpunkcijas normas (vienlīdzīgi teikuma locekļi).
2. Pieturzīmes teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem (2015) Citi vidēja 3 p. Pieturzīmes teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atkārtoto saikļu noteikšana Citi zema 3 p. Atkārtoto saikļu saskatīšana teikumā (saikļi "gan - gan", "te - te", "drīz - drīz", "ne - ne").