Teikumā ir dažādi teikuma locekļi:
  1. teikuma virslocekļi jeb teikuma priekšmets un izteicējs;
  2. teikuma palīglocekļi.
Teikuma palīglocekļi nosauc darbības veicēja īpašības vai pazīmesdarbības vietu, laiku, veidu u.c.
 
Šie teikuma palīglocekļi atbild uz dažādiem jautājumiem.
Teikuma palīglocekļi spēj būt vienlīdzīgi, proti, teikumā ir vismaz divi teikuma locekļi, kas paskaidro vienu un to pašu teikuma locekli un atbild uz vienu un to pašu jautājumu.
Ļoti bieži tie arī pieder vienai vārdšķirai.
Piemērs:
Zvirbuļvanags ir veikls un pārdrošs mednieks.
 
Vienlīdzīgie teikuma
 locekļi
Jautājums,
uz kuru tie atbild
Teikuma loceklis,
kuru paskaidro
vienlīdzīgie teikuma locekļi
veikls
un
pārdrošs
kāds?
mednieks
1. Vienlīdzīgus teikuma locekļus var saistīt saikļi.
Ja saikļi unvaijeb saista tikai divus vienlīdzīgus teikuma locekļus, tad komats šādā teikumā pirms saikļa nav jāliek.
Piemērs:
Zvirbuļvanags mēdz pielavīties zvirbuļiem vai citiem maziem putniņiem.
Vienlīdzīgie teikuma locekļi: zvirbuļiem vai putniņiem
Saikļi unvaijeb var atkārtoties vairākas reizes. Tad komats liekams pirms katra atkārtotā saikļa.
Piemērs:
Lēlis pārtiek no naktstauriņiem vai vabolēm, vai mušām.
Vienlīdzīgie teikuma locekļi: naktstauriņiem vai vabolēm, vai mušām
2. Divus vienlīdzīgus teikuma locekļus var saistīt pāra saikļi.
 
Pāra saiklis ir saiklis, kas sastāv no divām daļām. Komats liekams pirms otrās daļas.
Biežāk lietotie pāra saikļi ir nevis - bet, nevis - bet gan, ne tikai - bet arī.
Piemērs:
Pēc dabas dārza ķauķis ir ne tikai kustīgs, bet arī skaļš.
Vienlīdzīgie teikuma locekļi: kustīgs, skaļš
Pāra saiklis, kas saista vienlīdzīgos teikuma locekļus: ne tikai - bet arī