Īpašības vārds ir lokāms vārds.
Īpašības vārdi, tāpat kā lietvārdi, maina galotni, atbilstoši jautājumam. Šo maiņu sauc par locīšanu.
 
Parasti īpašības vārds pieskaņojas lietvārdam.
Adīju krāsainu šalli. Manā somā ir bieza grāmata. Pļavā augs sarkanas magones. 
Svarīgi!
Īpašības vārda dzimti, skaitli un locījumu nosaka lietvārds.
Tas nozīmē, ka īpašības vārds pieskaņojas lietvārdam – ir tādā pašā skaitlī, dzimtē un locījumā kā lietvārds, kuru paskaidro.
Piemērs:
Jānis uzzīmēja skaistu sveci.
Jānis uzzīmēja skaistas sveces.
Māsa cep garšīgu pankūku.
Māsa ceps garšīgas pankūkas.
N. kas?
liela bumba
lielas bumbas
Ģ. kā?
lielas bumbas
lielu bumbu
D. kam?
lielai bumbai
lielām bumbām
A. ko?
lielu bumbu
lielas bumbas
I. ar ko?
ar lielu bumbu
ar lielām bumbām
L. kur?
lielā bumbā
lielās bumbās
V. -
lielā bumba!
lielās bumbas!
 
N.kas?
liels kamols
lieli kamoli
Ģ. kā?
liela kamola
lielu kamolu
D. kam?
lielam kamolam
lieliem kamoliem
A. ko?
lielu kamolu
lielus kamolus
I. ar ko?
ar lielu kamolu
ar lieliem kamoliem
L. kur?
lielā kamolā
lielos kamolos
V. -
lielais kamol!
lielie kamoli!
Atsauce:
Zīle. Valodas gudrību grāmata 4.klasei/Gita Andersone, Māra Filatova, Ārija Ptičkina.- Rīga: ZvaigzneABC, 2002. - 216 lpp. :il.- izmantotā literatūra: 126 - 131.lpp.
Valodas pasaule. Latviešu valoda 4.klasei/S.Zusina, D.Laiveniece.- Rīga: Zvaigzne, 2005. - 139 lpp. :il.- izmantotā literatūra: 28.- 30.lpp.
http://valoda.ailab.lv/latval/sakumskolai/sakumskola/vardskiras/V_ipasibasv0.swf