Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Izteicējs Izteicējs, kas atbild uz jautājumu "kāds ir?".
2. Vienlīdzīgi teikuma priekšmeti Vienlīdzīgi teikuma priekšmeti, kurus saista saiklis "un", un vienlīdzīgi teikuma priekšmeti bezsaikļa saistījumā.
3. Vienlīdzīgi izteicēji Vienlīdzīgi izteicēji, kurus saista saiklis "un". Vienlīdzīgi izteicēji bezsaikļa saistījumā.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izteicēja jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izteicēja jautājuma noteikšana (izteicējs, kas atbild uz jautājumu "kāds ir?" u.c.).
2. Izteicējs un izteicēja jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jautājumam atbilstoša izteicēja noteikšana no dotajiem variantiem un teikumā.
3. Izteicējs un izteicēja jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izteicēja jautājuma noteikšana.
4. Teikuma priekšmets un izteicējs 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Teikuma priekšmeta un izteicēja noteikšana vienkāršā teikumā.
5. Izteicējs 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jautājumam atbilstoša izteicēja noteikšana (izteicējs atbild uz jautājumu "kas ir?").
6. Izteicējs 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izteicēja jautājuma noteikšana.
7. Teikuma priekšmets un izteicējs 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Teikuma priekšmeta un izteicēja noteikšana vienkāršā teikumā.
8. Izteicēja jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izteicēja jautājuma noteikšana vienkāršā teikumā.
9. Izteicējs 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Teikuma priekšmeta un izteicēja noteikšana vienkāršā teikumā.
10. Izteicēja jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izteicēja jautājuma noteikšana vienkāršā teikumā.
11. Teikuma priekšmets un izteicējs 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Teikuma priekšmeta un izteicēja noteikšana vienkāršā teikumā.
12. Vienlīdzīgi teikuma priekšmeti 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Teikuma priekšmetu skaita noteikšana vienkāršā teikumā.
13. Vienlīdzīgi izteicēji 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izteicēju skaita noteikšana vienkāršā teikumā.
14. Vienlīdzīgi teikuma priekšmeti 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vienlīdzīgu teikuma priekšmetu pāra izveide.
15. Vienlīdzīgi izteicēji 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vienlīdzīgu izteicēju pāra izveide.
16. Vienlīdzīgu teikuma priekšmetu izrakstīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vienlīdzīgu teikuma priekšmetu saskatīšana un izrakstīšanano teikuma.
17. Vienlīdzīgi teikuma virslocekļi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vienlīdzīgu teikuma virslocekļu saskatīšana vienkāršā teikumā.
18. Pieturzīmes teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma virslocekļiem 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pieturzīmju lietošana, atdalot divus vienlīdzīgus teikuma locekļus. Saikļa "un" lietošana, saistot divus vienlīdzīgus teikuma locekļus.
19. Pieturzīmes teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma virslocekļiem 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pieturzīmju lietošana vienkāršā teikumā ar vienlīdzīgiem teikuma virslocekļiem.
20. Pieturzīmes teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma virslocekļiem 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pieturzīmju lietošana vienkāršā teikumā ar vienlīdzīgiem teikuma virslocekļiem.
21. Pieturzīmes teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma virslocekļiem 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pieturzīmju lietošana vienkāršā teikumā ar vienlīdzīgiem teikuma virslocekļiem.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teikuma gramatiskais centrs (2020) Citi zema 2 p. Gramatiskā centra noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā. Izteicējs atbild uz jautājumus "ko dara?".
2. Teikuma gramatiskais centrs (2020) Citi vidēja 1 p. Dotajam jautājumam atbilstoša izteicēja izvēle vienkāršā teikumā.
3. Teikuma gramatiskais centrs (2020) Citi vidēja 2 p. Gramatiskā centra noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā. Izteicējs atbild uz jautājumus "kāds ir? kāds bija?" u.c.
4. Teikuma priekšmets un izteicējs (kāds ir?) (2020) Citi vidēja 4 p. 11.10: izprot teikuma virslocekļu un palīglocekļu nozīmi teikuma veidošanā.
5. Teikuma priekšmets un izteicējs (ko dara?) (2020) Citi vidēja 4 p. 11.10: izprot teikuma virslocekļu un palīglocekļu nozīmi teikuma veidošanā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teikuma priekšmets I Citi zema 2 p. Dotā teikuma locekļa novērtēšana.
2. Teikuma priekšmets Citi vidēja 1 p. Teikuma priekšmeta noteikšana teikumā.
3. Vienlīdzīgi teikuma priekšmeti Citi vidēja 1 p. Vienlīdzīgu teikuma priekšmetu noteikšana.
4. Vienlīdzīgi teikuma priekšmeti Citi vidēja 2 p. Divu teikuma priekšmetu saskatīšana vienkāršā paplašinātā teikumā. Teikuma priekšmeti saistīti ar saikli "un", kā arī bezsaikļa saistījumā.
5. Pieturzīmes teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma priekšmetiem Citi vidēja 1 p. Pieturzīmes teikumos ar trim vienlīdzīgiem teikuma priekšmetiem.
6. Izteicēja jautājums Citi vidēja 1 p. Dotā izteicēja jautājuma noteikšana (ko dara?, ko darīja? vai ko darīs?).
7. Izteicējs Citi vidēja 1 p. Izteicēja, kas atbild uz jautājumiem "Kāds ir?" un "kāda ir?" noteikšana teikumā.
8. Izteicējs Citi vidēja 1 p. Izteicēja, kas atbild uz jautājumu "kas ir?", noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā.
9. Izteicējs Citi vidēja 2 p. Izteicēju skaita noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā.
10. Pieturzīmes teikumos ar vienlīdzīgiem izteicējiem Citi vidēja 1 p. Pieturzīmju likšana vienkāršos paplašinātos teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma priekšmetiem.
11. Teikuma priekšmets II Citi zema 2 p. Dotā teikuma locekļa novērtēšana.
12. Teikuma priekšmets III Citi zema 2 p. Dotā teikuma locekļa novērtēšana.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teikuma priekšmets I 00:10:00 vidēja 6 p. Teikuma priekšmeta noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā. Vienlīdzīgu teikuma priekšmetu noteikšana. Pieturzīmju lietojums teikumā ar vienlīdzīgiem teikuma priekšmetiem.
2. Izteicējs 00:00:00 vidēja 6 p. Izteicējs un vienlīdzīgi izteicēji vienkāršā paplašinātā teikumā.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teikuma priekšmets II 00:10:00 vidēja 6 p. Teikuma priekšmeta noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā. Vienlīdzīgi teikuma priekšmeti.