Teikumā var būt ne tikai vairāki teikuma priekšmeti, bet arī izteicēji.
Izteicējus sauc par  vienlīdzīgiem izteicējiem, ja tie paskaidro vienu un to pašu teikuma priekšmetu.
Mamma vāra zupu un cep pankūkas.
ko dara mamma? - vāra
ko dara mamma? - cep
mamma vāra un cep
Ja teikumā ir vairāk par diviem izteicējiem un ja tos saista saikļi un, tad pirms katra atkārtotā saikļa liekams komats.
Mamma vāra zupu un cep pankūkas, un gatavo saldējumu.
Mamma vāra zupu un cep pankūkas, un gatavo saldējumu, un klāj galdu.
Ja teikumā ir vienlīdzīgi izteicēji un tos nesaista saikļi un, tad šie izteicēji cits no cita atdalāmi ar komatu.
Mamma vāra, cep, gatavo, klāj.
Mamma vāra zupu, cep pankūkas, gatavo saldējumu, klāj galdu.
 
Ja teikumā ir tikai vairāki vienlīdzīgi izteicēji, tie vienkārši ar komatiem atdalāmi cits no cita (teikums Nr.1).
Ja izteicēju paskaidro citi vārdi, tad pirms komatu likšanas vēl jānosaka, ar kuriem vārdiem katrs izteicējs ir saistīts (teikums Nr.2).
Mamma vāra zupu, cep pankūkas, gatavo saldējumu, klāj galdu.
ko vāra? - zupu
ko cep? - pankūkas
ko gatavo? - saldējumu
ko klāj? - galdu
  
Komats atdalīs katru mazo vārdu grupu, un kopā izveidosies loģisks teikums, kurā pastāstītas vairākas darbības, kuras veic teikuma priekšmets.
  
Šie paši likumi attiecas arī uz tiem izteicējiem, kas atbild uz jautājumu kāds ir? un kas ir?.
Teikumos, kuros ir šie izteicēji, bieži netiek atkārtots otrais (vai trešais utt.) vārdiņš ir.
Saldējums ir auksts un ir garšīgs.
Saldējums ir auksts un garšīgs.
Saldējums ir auksts, garšīgs, sārts.
Saldējums ir auksts un garšīgs, un sārts.
 
Teikumā ir teikuma virslocekļi (teikuma priekšmets un izteicējs) un teikuma palīglocekļi (apzīmētājs, papildinātājs, apstākļi u.c.).
Svarīgi!
Vienlīdzīgi var būt visi teikuma locekļi.
Likums par komata likšanu pirms katra atkārtotā saikļa un un komatiem starp vienlīdzīgiem teikuma locekļiem, kurus nesaista saikļi un, attiecas arī uz citiem vienlīdzīgo teikuma locekļu veidiem.