Teorija

Priedēkļi un piedēkļi ir tie vārda elementi, kas palīdz veidot jaunus vārdus.
Visām šīm vārda daļām ir savi pieņemti pasvītrojuma veidi.
 
UZD_16_priedeklis_sakne_piedeklis_gal_ris.PNG
 
Priedēklis ir vārda daļa, kas atrodas pirms saknes.
aiz-
ap-
at-
bez-
caur-
ie-
iz-
ne-
no-
pa-
pār-
pēc-
pie-
pret-
sa-
uz-
 
aiz-mugure
ap-skāviens
at-gādinājums
bez-cerība
caur-braukšana
ie-sniegums
iz-sniegšana
ne-laime
no-brauktuve
pa-slēptuve
pār-liecība
pēc-nācējs
pie-došana
pret-skats
sa-biedrība
uz-devums
 
 
Piedēklis ir vārda daļa, kas atrodas starp sakni un galotni.
Latviešu valodā piedēkļu ir vairāk nekā priedēkļu.
 
Kā noteikt vārdā piedēkli?
Vispirms jānosaka vārda sakne un galotne, tad jāskatās, vai nav palikusi vēl kāda nezināma vārda daļa. Jānovērtē, vai atlikušajā vārda daļā ir viens piedēklis vai vairāki piedēkļi.
Mācoties par vārdšķirām, iemācīsies vairāk, kādus piedēkļus lieto dažādu vārdu darināšanā.
 
Pašlaik tev vajadzētu zināt šādus piedēkļus:
 • -iņ-, -īt-, -el-, -ēn-, -sniņ-, -tiņ-šos piedēkļus lieto, lai darinātu mīļvārdiņus;
  vējš – vējiņš
  lapa – lapiņa
  brālis – brālītis
  egle – eglīte
  zaķis - zaķēns
  sirds -sirsniņa
   
 • -niek-, -āj-, -ēj-, -taj-, -ne-, -iet- šos piedēkļus lieto, lai darinātu dažādus personu nosaukumus;
  skola – skolnieks – skolniece
  ēst – ēdājs – ēdējs
  lasīt – lasītājs
  meita – meitene – meitietis
Svarīgi!
Ja novada nosaukums beidzas ar izskaņu -gale, tad iedzīvotāju nosaukumus atvasina ar piedēkli -iet-.
Latgale – latgalietis, latgaliete
Zemgale – zemgalietis, zemgaliete
 
Ja novada nosaukums beidzas ar izskaņu -zeme, tad iedzīvotāju nosaukumus atvasina ar piedēkli -niek-.
Kurzeme – kurzemnieks, kurzemniece
Vidzeme – vidzemnieks, vidzemniece
 
 • -en-, -ēn-, -ul- – šos piedēkļus izmanto dažādu dzīvnieku nosaukumu darināšanā;
  zaķis - zaķene
  lācis - lācene
   
 •  -āj-, -en- – šos piedēkļus izmanto dažādu ar augiem saistītu nosaukumu darināšanā;
  avenājs, avene
   
 • -šan-, -um- – šie ir piedēkļi, kurus lieto dažādu darbību atvasināšanā;
  murdēšana, ķeršana
 
Nebrīnies, ja darbības vārdiem, meklējot piedēkli, tam atliks tikai viens burts.
Piemērs:
zīmēt - zīm-ē-t
TEO_02_zimet.PNG
 
rakstīt - rakst-ī-t
TEO_02_rakstit.PNG
 
Protams, latviešu valodā ir arī citi piedēkļi, kurus iemācīsies soli pa solim.