Vārdi ir dažādi – ir garāki un īsāki, saprotami un nezināmi, bet tiem visiem ir kas kopīgs;
katram vārdam ir vārda sastāvs.
Vārda sastāvs – elementi, no kuriem vārds veidojas.
Ja māju ceļ no ķieģeļiem, tad vārdu ceļ no šiem elementiem, un tos sauc:
  • priedēklis;
  • sakne;
  • piedēklis;
  • galotne.
Pats galvenais elements vārdā ir sakne.
Sakne ir vārda daļa, kas, vārdu lokot, nemainās, un kas ir kopīga radniecīgu vārdu saimei.
Piemērs:
kaķis
kaķene
kaķēns
kaķītis
kaķumētra
Visiem vārdiem kopīgā vārda daļa kaķ-.
Ja vārdu lokām, šī vārda daļa paliek tāda pati.
 
Man ir melns kaķis.
Es ļoti mīlu savu kaķi.
Kaķim patīk spēlēties.
kakeni.png
  
Ja vēlamies mainīt kāda vārda nozīmi, var izmantot citu vārda sastāvdaļu – priedēkli.
Priedēklis ir tā vārda daļa, kas atrodas saknes priekšā.
 
  
Piemērs:
No rītiem es ēdu brokastis.
Pusdienas es parasti paēdu skolā.
Es nekad neēdu
spinātus.

ēdu – paēdu – neēdu

Priedēkļi pa- un ne- mainījuši vārda nozīmi.

Vārda nozīmi var mainīt vēl viena vārda sastāvdaļa – piedēklis.
Piedēklis ir vārda daļa, kas atrodas starp sakni un galotni.
Piemērs:
Saule – saulīte – saulains
Piedēkļi -īt-, -ain-.

Lokot vārdu, mainās cita vārda sastāvdaļa  galotne.
Galotne ir tā vārda daļa, kas atrodas vārda beigās, un, lokot vārdu, tā mainās.
Piemērs:
Šodien spīd saule.
Saulei
priekšā aizslīdēja mākonis.
 
Galotnes ir -e, -ei.

Latviešu valodā vairums vārdu lokās, bet ir arī tādi, kuri nav lokāmi. Daļa tādu nelokāmo vārdu ir aizgūti no citām valodām.
Piemērs:
Es šodien biju kino (kur?).
Es ar draudzeni iešu uz kino
(uz kurieni?).
 
Kino ir aizgūts vārds.
 
Vārdu krājumu iedala pirmatnīgos un atvasinātos vārdos.
Pirmatnīgi ir tie vārdi, kuriem ir tikai sakne vai kuriem ir tikai sakne un galotne.
Piemērs:
 
Vārds
Sakne
Galotne
zeme
zem
e
rakt
rak
t
Atvasināti vārdi ir tie vārdi, kuru sastāvā bez saknes un galotnes ir arī priedēklis vai piedēklis.
Piemērs:
Vārds
Sakne
Piedēklis
Galotne
zemnieks
zem
niek
s
arājs
ar
āj
s
somiņa
som
 
Vārds
Priedēklis
Sakne
Piedēklis
Galotne
bezrūpība
bez
rūp
īb
a
izdomāt
iz
dom
ā
t
attapīgs
at
tap
īg
s