Skaitļa vārdi nosauc priekšmetu, dzīvu būtņu daudzumu, skaitu vai kārtību, kādā tie skaitīšanā seko cits citam.

Skaitļa vārdus var pierakstīt gan ar cipariem, gan burtiem.
Piemērs:
divi draugi - 2 draugi
divpadsmit skolēni - 12 skolēni
 
Ja skaitļa vārdi nosauc secību, tad, rakstot tos ar cipariem, aiz cipara liekams punkts.
Piemērs:
otrā rinda - 2. rinda
divdesmit ceturtais oktobris - 24. oktobris
 
Skaitļa vārdus bieži raksta ar cipariem, ja norādāms datums.
Datuma pierakstā jāievēro noteikta kārtība: vispirms rakstāms gads, tad datums, kam seko mēneša nosaukums.
Piemērs:
2011. gada 1. septembris
 
Iegaumē, kā rakstāmi skaitļa vārdi no 11 līdz 19.
  • 11 - vienpadsmit
  • 12 - divpadsmit
  • 13 - trīspadsmit
  • 14 - četrpadsmit
  • 15 - piecpadsmit
  • 16 - sešpadsmit
  • 17 - septiņpadsmit
  • 18 - astoņpadsmit
  • 19 - deviņpadsmit