Teorija

Uzdevumi

1. Skaitļa vārdu pazīšana teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Skaitļa vārda pazīšana

Grūtības pakāpe: augsta

9
3. Skaitļa vārda rakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Skaitļa vārdu rakstība

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Skaitļa vārdu rakstība

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Skaitļa vārda rakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Skaitļa vārdu pieraksts

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Testi

1. Skaitļa vārdu rakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

14

Metodiskie materiāli