Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Īpašības vārds

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Īpašības vārds Īpašības vārda jēdziens, dzimte, skaitlis, saistījums ar lietvārdu. Īpašības vārda pareizrakstība.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Īpašības vārda saskaņošana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Īpašības vārda saskaņošana ar lietvārdu vienskaitļa un daudzskaitļa nominatīva formu. Risinājuma soļos dots īpašības vārda un lietvārda jautājums, dzimte un skaitlis.
2. Īpašības vārdu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Īpašības vārda pareizrakstība (ar izskaņu -īgs atvasinātajiem īpašības vārdiem). Risinājuma soļos dotas pareizās formas nepareizajiem variantiem.
3. Īpašības vārdu darināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Īpašības vārda darināšana ar izskaņu -īgs. Risinājuma soļos dots darināšanas ceļš - dotā vārda sakne un pievienotā izskaņa.
4. Īpašības vārdu darināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Īpašības vārda darināšana ar izskaņām -ains, -isks, -āds, -gans. Risinājuma soļos dots darināšanas ceļš - dotā vārda sakne un pievienotā izskaņa.
5. Īpašības vārda dzimte 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Īpašības vārda sieviešu un vīriešu dzimtes formas. Risinājuma soļos norādīta dotā īpašības vārda un pārveidotā īpašības vārda dzimte.
6. Īpašības vārda skaitlis 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Īpašības vārdu veidošana vienskaitlī un daudzskaitlī. Risinājuma soļos abām formām norādīts skaitlis.
7. Īpašības vārda locīšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Īpašības vārda jautājuma noteikšana. Risinājuma soļos dots paskaidrojamais lietvārds un jautājumi, uz kuriem atbild abi vārdi.
8. Īpašības vārda locīšana 2. izziņas līmenis augsta 5p. Noteiktas īpašības vārda formas sameklēšana tautasdziesmā. Risinājuma soļos doti visi tautasdziesmā esošie īpašības vārdi.
9. Īpašības vārds tekstā 2. izziņas līmenis augsta 5p. Īpašības vārda noteikšana tekstā. Risinājuma soļos doti visi tautasdziesmā esošie īpašības vārdi.
10. Īpašības vārda sastāvs 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Īpašības vārda saknes noteikšana. Risinājuma soļos dots vārda sastāvs ar pieņemtajiem apzīmējumiem un dažādu īpašības vārdu vārda sastāva paraugi.
11. Īpašības vārda lietošana 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Izpratne par īpašības vārda gramatiskajām kategorijām. Risinājuma soļos doti nepareizo variantu kļūdu labojumi.
12. Īpašības vārds teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Paskaidrojamā lietvārda noteikšana. Risinājuma soļos doti jautājumi īpašības vārdam un lietvārdam, kuru tas paskaidro, locīšanas paraugs vienskaitļa vīriešu dzimtes īpašības vārdam un lietvārdam.
13. Īpašības vārds teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Īpašības vārda dzimtes un skaitļa noteikšana.
14. Īpašības vārda sastāvs 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Īpašības vārda sastāva noteikšana.
15. Īpašības vārda saskaņošana 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Īpašības vārda saskaņošana ar lietvārdu (vienskaitļa un daudzskaitļa atšķiršana, vīriešu un sieviešu dzimtes atšķiršana). Risinājuma soļos dota īpašības vārda pareizā formā un lietvārds, kuru īpašības vārds paskaidro.
16. Īpašības vārda pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Īpašības vārda pareizrakstība. Līdzskaņu rakstība.
17. Īpašības vārda noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Īpašības vārda un lietvārda atšķiršana. Risinājuma soļos dota katra vārda vārdšķira un norādīts, ko tas nosauc.
18. Īpašības vārda sastāvs 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Īpašības vārda dalījums pārnešanai jaunā rindā, ievērojot vārda sastāvu. Risinājuma soļos dots vārda dalījums pa vārda sastāvdaļām.

Papildus uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Īpašības vārda saskatīšana Citi vidēja 3p. Īpašības vārdu skaita noteikšana burtu virknē. Risinājuma soļos doti visi varianta īpašības vārdi.
2. Īpašības vārds teikumā Citi vidēja 3p. Īpašības vārdu skaita noteikšana latviešu tautas mīklās. Risinājuma soļos doti visi mīklā sastopamie īpašības vārdi un mīklas atminējums.
3. Īpašības vārds tekstā Citi vidēja 3p. Īpašības vārdu skaita noteikšana tautasdziesmā. Risinājuma soļos doti visi tautasdziesmas īpašības vārdi.
4. Īpašības vārdu darināšana Citi vidēja 4p. Vārdšķiru noteikšana vārdiem, no kuriem darina īpašības vārdus. Risinājuma soļos dots atvasinātais īpašības vārds un norādīts, no kādas vārdšķiras vārda tas atvasināts.
5. Īpašības vārdu darināšana Citi vidēja 3p. Īpašības vārda darināšana ar izskaņām -ains, -isks, -āds, -gans. Risinājuma soļos dots darināšanas ceļš - dotā vārda sakne un pievienotā izskaņa.
6. Īpašības vārda darināšana Citi vidēja 2p. Īpašības vārda sastāva noteikšana atvasinātiem vārdiem. Risinājuma soļos dots vārda sastāvs (pasvītrots).
7. Īpašības vārda dzimtes Citi vidēja 1p. Īpašības vārda sieviešu un vīriešu dzimtes formas. Risinājuma soļos norādīta dotā īpašības vārda un pārveidotā īpašības vārda dzimte.
8. Īpašības vārda saskaņošana Citi vidēja 4p. Īpašības vārda saskaņošana ar lietvārdu (vienskaitļa un daudzskaitļa atšķiršana, vīriešu un sieviešu dzimtes atšķiršana). Īpašības vārda un lietvārda atšķiršana. Risinājuma soļos dota īpašības vārda pareizā formā un lietvārds, kuru īpašības vārds paskaidro.
9. Īpašības vārda saskaņošana Citi vidēja 6p. Kļūdu noteikšana īpašības vārda lietojumā. Risinājuma soļos dots izlabotais teikums.
10. Īpašības vārda pareizrakstība Citi vidēja 4p. Īpašības vārda pareizrakstība. Līdzskaņu rakstība.
11. Īpašības vārdu pareizrakstība Citi vidēja 4p. Īpašības vārda pareizās formas noteikšana. Risinājuma soļos dots kļūdainā varianta labojums.
12. Īpašības vārda pareizrakstība Citi vidēja 6p. Īpašības vārda pareizi uzrakstītās formas noteikšana. Risinājuma soļos dots kļūdaino vārdu labojums.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Īpašības vārda saskatīšana un pazīšana 00:00:00 vidēja 9p. Īpašības vārdu saskatīšana un noteikšana burtu virknē, teikumā un tekstā. Risinājuma soļos doti katra varianta īpašības vārdi.
2. Īpašības vārda darināšana 00:00:00 vidēja 9p. Īpašības vārda sastāva izpratne, vārda sastāva noteikšana. Izpratne par īpašības vārda darināšanu. Jēdzienu "priedēklis" un "izskaņa" izpratne.
3. Īpašības vārda saskaņošana ar lietvārdu 00:00:00 vidēja 11p. Īpašības vārda saskaņošana ar lietvārdu dzimtē, skaitlī, locījumā. Risinājuma soļos dots nepareizo variantu labojums.
4. Īpašības vārdu pareizrakstība 00:00:00 vidēja 6p. Īpašības vārda pareizi uzrakstītas formas pazīšana. Risinājuma soļos doti kļūdaino vārdu labojumi.