Īpašības vārds nosauc priekšmetu vai dzīvu būtņu pazīmes.
Piemērs:
krāsaina grāmata
zaļš zīmulis
liela žirafe
veikls zaķis
 
Īpašības vārdus var lietot gan sieviešu, gan vīriešu dzimtē.
Piemērs:
krāsaina grāmata - sieviešu dzimte
krāsains žurnāls - vīriešu dzimte
zaļš zīmulis - vīriešu dzimte
zaļa pildspalva - sieviešu dzimte
 
Īpašības vārdam ir divi skaitļi – vienskaitlis un daudzskaitlis.
Piemērs:
krāsaina grāmata – krāsainas grāmatas
zaļš zīmulis – zaļi zīmuļi
 
Īpašības vārds ir lokāms vārds.
Piemērs:
Lasīju krāsainu grāmatu.
Manā plauktā stāv krāsaina grāmata.
Bērniem patīk krāsainas grāmatas.
 
Īpašības vārda dzimti, skaitli un locījumu nosaka lietvārds. Tas nozīmē, ka īpašības vārds piemērojas lietvārdam – ir tādā pašā skaitlī, dzimtē un locījumā kā lietvārds, kuru paskaidro.
Piemērs:
Manā penālī ir divas zaļas pildspalvas.
pildspalvas – sieviešu dzimte, daudzskaitlis, atbild uz jautājumu kas?.
zaļas – sieviešu dzimte, daudzskaitlis, atbild uz jautājumu kas?.
 
Man ir zaļš džemperis.
džemperis – vīriešu dzimte, vienskaitlis, atbild uz jautājumu kas?.
zaļš – vīriešu dzimte, vienskaitlis, atbild uz jautājumu kas?.
 
Īpašības vārda pareizrakstība
1. Īpašības vārdiem, kuri beidzas ar -īgs, -āds, piedēklī rakstāms garais patskanis.
Piemērs:
savāds, ziņkārīgs

2. Ir īpašības vārdi, kuru rakstība jāiegaumē. Vai jāiemācās, kā to pārbaudīt.
Piemērs:
košs, možs, oranžs
sārts, gauss, citāds
 
Ja nav pārliecības, kā rakstāms īpašības vārds vienskaitļa formā, kas atbild uz jautājumu kas?, vārds jāpārveido citā vienskaitļa formā vai daudzskaitlī.
košs zieds – koši ziedi
 
Jāatceras, ka lokot mainās galotne un ka ikvienam īpašības vārdam jābūt galotnei.
Savukārt sakne ir tā vārda daļa, kas lokot nemainās.
Ja vārdā košs skaņa š dzirdama arī daudzskaitlī, tad tā pieder saknei. Un, tā kā vārds nevar būt bez galotnes, tad aiz š jābūt vēl kādam burtam.
Svarīgi!
Latviešu valodā blakus nekad neatradīsies divi šņāceņi – divi š vai divi ž.
Tātad vārdā košs aiz burta š rakstāms burts s.
 
Atsauce:
Zīle 3. klasei. Valodas gudrību grāmata/Gita Andersone, Ārija Ptičkina. -Rīga: Zvaigzne ABC, 2001. :il. - izmantotā literatūra: 43. - 49. lpp.