Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Darbības vārds Darbības vārds (ieskats konjugēšanā, laikos un pareizrakstībā).

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības vārda pazīšana 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Darbības vārda atšķiršana no lietvārda un īpašības vārda. Risinājuma soļos dota vārdšķira tiem vārdiem, kas nav darbības vārdi.
2. Darbības vārdu atvasināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Darbības vārdu radniecības saskatīšana ar attiecīgās saknes lietvārdiem un īpašības vārdiem. Risinājuma soļos dota kopīgā sakne un citi radniecīgie vārdi.
3. Darbības vārda galotne 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Darbības vārda galotnes noteikšana tiešajiem un atgriezeniskajiem darbības vārdiem. Risinājuma soļos dots pasvītrojums visam vārda sastāvam.
4. Darbības vārda sakne 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Darbības vārda saknes noteikšana tiešajiem un atgriezeniskajiem darbības vārdiem. Risinājuma soļos dots pasvītrots viss vārda sastāvs.
5. Darbības vārda pamatforma 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Darbības vārda pamatformas veidošana no tagadnes, pagātnes un nākotnes formām.
6. Nenoteiksmes pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Pareizo nenoteiksmes formu noteikšana. Risinājuma soļos dots nepareizo variantu kļūdu labojums.
7. Nenoteiksmes pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Darbības vārda pareizās nenoteiksmes formas uzrakstīšana, labojot kļūdaino formu.
8. Nenoteiksmes pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Darbības vārda pareizās nenoteiksmes formas uzrakstīšana, labojot kļūdainās formas.
9. Nenoteiksmes pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Darbības vārda pagātnes formas veidošana darbības vārdiem bez piedēkļa. Risinājuma soļos skaidrota saistība starp pagātnes un nenoteiksmes rakstību (1. konjugācijas darbības vārdiem).
10. Nenoteiksmes veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nenoteiksmes formas veidošana nekārtnajiem darbības vārdiem.
11. Nenoteiksmes pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pareizā līdzskaņa izvēle pirms nenoteiksmes galotnes. Risinājuma soļos dota pagātnes pārbaudes forma.
12. Tagadnes formu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Darbības vārda tagadnes pareizās formas uzrakstīšana, ja darbību veic vairāki darītāji (daudzskaitļa 1. un 2. persona). Darbības vārdu, kas beidzas ar -īt, -īties, -ināt, -ināties, pareizrakstība.
13. Tagadnes formu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Darbības vārda tagadnes pareizās formas uzrakstīšana, ja darbību veic vairāki darītāji (daudzskaitļa 1. un 2. persona).
14. Pagātnes formu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Darbības vārda pagātnes pareizās formas uzrakstīšana, ja darbību veic vairāki darītāji (daudzskaitļa 1. un 2. persona).
15. Nākotnes formu veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Darbības vārda nākotnes formas veidošana.
16. Nenoteiksmes noteikšana teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nenoteiksmes saskatīšana sakāmvārdā. Risinājuma soļos doti arī citi sakāmvārda darbības vārdi.
17. Darbības vārda lietojums teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Darbības vārda lietojumā pieļautās kļūdas noteikšana. Risinājuma soļos dots kļūdas labojums.

Papildus uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības vārda pazīšana Citi vidēja 2p. Darbības vārda atšķiršana no lietvārda un īpašības vārda.
2. Darbības vārdu pazīšana Citi vidēja 3p. Darbības vārda atšķiršana no lietvārda un īpašības vārda.
3. Darbības vārdu pazīšana Citi vidēja 3p. Teikuma saturam atbilstoša darbības vārda izvēle. Risinājuma soļos dotas vārdšķiras varianta nepareizajiem vārdiem.
4. Darbības vārda sastāvs Citi vidēja 2p. Priedēkļa noteikšana darbības vārdiem pēc pieņemtajiem apzīmējumiem. Risinājuma soļos dots pilns vārda dalījums sastāvdaļās.
5. Darbības vārda sastāvs Citi vidēja 2p. Saknes noteikšana darbības vārdiem pēc pieņemtajiem apzīmējumiem. Risinājuma soļos dots pilns vārda dalījums sastāvdaļās un radniecīgi citu vārdšķiru vārdi.
6. Darbības vārda sastāvs Citi vidēja 2p. Piedēkļa noteikšana darbības vārdiem pēc pieņemtajiem apzīmējumiem. Risinājuma soļos dots pilns vārda dalījums sastāvdaļās un skaidrota piedēkļu pareizrakstība dažādām darbības vārda personu un laiku formām.
7. Darbības vārda sastāvs Citi vidēja 4p. Darbības vārda sastāva noteikšana ar priedēkli, piedēkli vai priedēkli un piedēkli atvasinātiem vārdiem.
8. Darbības vārda sastāvs Citi vidēja 4p. Darbības vārda sastāva noteikšana ar priedēkli, piedēkli vai priedēkli un piedēkli atvasinātiem vārdiem.
9. Darbības vārda pamatforma Citi vidēja 3p. Darbības vārda pamatformas veidošana no tagadnes formām.
10. Darbības vārda pamatforma Citi vidēja 3p. Darbības vārda pamatformas veidošana no pagātnes formām.
11. Darbības vārda pamatforma Citi vidēja 3p. Darbības vārda pamatformas veidošana no nākotnes formām.
12. Darbības vārda formu atšķiršana Citi augsta 3p. Atbilstošās darbības vārda formas noteikšana. Risinājuma soļos dots jautājums, uz kuru darbības vārds atbild.
13. Darbības vārda formas pazīšana Citi augsta 3p. Atbilstošās darbības vārda formas noteikšana. Risinājuma soļos dots jautājums, uz kuru darbības vārds atbild, un darbības veicējs darbības vārdu personu formām.
14. Darbības vārda laiks Citi vidēja 2p. Darbības vārda laika noteikšana. Risinājuma soļos dots jautājums, uz kuru darbības vārds atbild.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības vārda pazīšana 00:00:00 vidēja 8p. Darbības vārda atšķiršana no citu vārdšķiru vārdiem.
2. Darbības vārda sastāva noteikšana 00:00:00 vidēja 14p. Darbības vārda sastāva noteikšana dažādas uzbūves vārdiem. Vārda sastāva noteikšana pēc pieņemtajiem apzīmējumiem. Darbības vārda sastāva noteikšana pēc dota vārdiska apraksta.
3. Darbības vārda pamatformas veidošana 00:00:00 vidēja 9p. Darbības vārda pamatformas veidošana no dažādu laiku personu formām.
4. Darbības vārda laiks 00:00:00 vidēja 8p. Darbības vārda laika noteikšana.