ONLINE VIDEO KURSS
"LATVIEŠU VALODA 3. KLASEI"
Darbības vārds latviešu valodā ir visplašākā vārdšķira.
Darbības vārdi izsaka darbību, procesu vai stāvokli.
 
Tie ir arī lokāmi vārdi.
Darbības vārda locīšanu sauc par konjugēšanu.
 
es lasu
tu lasi
viņš lasa
viņa lasa
mēs lasām
jūs lasāt
viņi lasa
viņas lasa
 
Viena no darbības vārda pamatformām ir nenoteiksme.
(Par citām darbības vārda pamatformām mācīsies vēlāk.)

Nenoteiksmē darbības vārds darbību tikai nosauc, nepasakot neko vairāk – ne darītāju, ne laiku, kad darbība notiek.
Nenoteiksmes formā darbības vārds atbild uz jautājumu ko darīt?.
Piemērs:
lasīt
zīmēt
domāt
vizināt

Darbības vārdam ir trīs laika formas – tagadne, pagātne, nākotne.
Tagadnē darbības vārds izsaka pašlaik notiekošo, pagātnē – jau notikušo, bet nākotnē – to, kas tikai vēl notiks.
 
LaiksTagadnePagātneNākotne
Jautājums, uz kuru atbild
darbības vārds
ko dara?ko darīja?ko darīs?
 
Pēc dažām darbības vārda formām var noteikt, kas ir darītājs, pat ja tas nav nosaukts vārdā.
Piemērs:
lasījām - darītājs ir mēs
lasi - darītājs ir tu
Nenoteiksmes pareizrakstība
1. Darbības vārdu nenoteiksmes formā piedēkļa patskanis galotnes priekšā vienmēr ir garš.
Piemērs:
lasīt
zīmēt
domāt
vizināt (piedēklis ir -inā-)
 
2. Darbības vārdiem, kuriem nenoteiksmes forma beidzas ar -īt, -īties, -ināt, -ināties, tagadnes daudzskaitļa formās, ja darītājs ir mēs un jūs, galotnē izrunājams un rakstāms garais patskanis ā.
 
Piemērs:
lasīt - mēs lasām - jūs lasāt
putināt - mēs putinām - jūs putināt
vizināties - mēs vizināmies - jūs vizināties
 
3. Ir darbības vārdi, kuriem grūti tikai pēc izrunas saprast, kāds līdzskanis rakstāms nenoteiksmes galotnes priekšā. Tā notiek, jo šiem vārdiem nav piedēkļa, tāpēc blakus nostājas divi līdzskaņi – t un vēl kāds. Izrunā norisinās dažādas skaņu pārmaiņas, tāpēc reizēm izruna atšķiras no rakstības. Lai pareizi uzrakstītu šādus vārdus, tie jāpārveido pagātnē. Nenoteiksmes formā rakstāms tāds līdzskanis, kāds dzirdams pagātnē.
Piemērs:
glābt – glāba
aizmigt – aizmiga