Alfabēts ir noteiktā secībā sakārtoti burti.
Svarīgi!
Skaņas izrunā, burtus raksta.
 
Vārds alfabēts ir radies no grieķu alfabēta pirmajiem burtiem - alfa un beta.
 
Latīņu alfabēts ir pasaulē visizplatītākais alfabēts. Tajā ir 26 burti:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
 
Latviešu alfabēts ir latīņu alfabēta paveids.
Latviešu valodas alfabētā ir 33 lielie un mazie burti.
Aa Āā Bb Cc Čč Dd Ee Ēē Ff Gg Ģģ Hh Ii Īī Jj Kk Ķķ Ll Ļļ Mm Nn Ņņ Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Ūū Vv Zz Žž
 
Salīdzini!
  
Lietuviešu alfabēts
Igauņu alfabēts
32 burti
32 burti
Aa Ąą Bb Cc Čč Dd Ee Ęę Ėė Ff Gg Hh Ii Įį Yy Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Ųų Ūū Vv Zz ŽžAa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Šš Zz Žž Tt Uu Vv Ww Õõ Ää Öö Üü Xx Yy

Igauņu alfabētā F, Š, Z un Ž sastopami tikai svešvārdos un personvārdos.
C, Q, W, X un Y nav igauņu valodas vārdu rakstībā, taču tiek izmantoti, lai pierakstītu cittautu īpašvārdus.
 
Alfabētu izmanto dažādu sarakstu veidošanā – arī tavs klases skolēnu saraksts veidots, ievērojot alfabēta principu.
Piemērs:
Zane Bērziņa
Sanita Ikauniece
Renāte Smilga
Ja saraksts jāveido no vārdiem, kas sākas ar vienu burtu, meklēts tiek pirmais atšķirīgais burts – kurš burts alfabētā ir vispirms, tas vārds būs rakstāms pirmais.
Piemērs:
Kurš pirmais Kalniņš  vai Kalniņa?
Kalniņa, jo a ir pirms š.
Alfabētu ir svarīgi iemācīties, lai veiksmīgi izmantotu dažādas vārdnīcas un enciklopēdijas, kuras sastādītas tieši alfabēta secībā.