Teorija

Uzdevumi

1. Iepriekšējais burts

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Nākamais burts

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Vārdu secība, ievērojot alfabētu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Vārdu secība, ievērojot alfabētu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Pareiza virkne

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Vārdu pāra sakārtošana alfabēta secībā

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Vārdu secība, ievērojot alfabētu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Draugu saraksts

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Vārdu sarindošana alfabēta secībā

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Alfabēta secībā sakārtota vārdu virkne

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Alfabēta secībā sakārtotas vārdu virknes

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Grāmatas bibliotēkā

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. Vārdu secība, ievērojot alfabētu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Vārdu secība, ievērojot alfabētu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Vārdu secība, ievērojot alfabētu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Alfabēta secībā sakārtotas vārdu virknes

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Vārdu secība, ievērojot alfabētu

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Alfabēts

Grūtības pakāpe: vidēja

14

Materiāli skolotājiem