Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

19p.
1. Skaitļa vārdi 3p.
2. Skaitļa vārdi 5p.
3. Skaitļa vārdi 4p.
4. Skaitļa vārdi 2p.
5. Skaitļa vārdi 5p.