Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

24p.
1. Skaitļa vārdi 5p.
2. Skaitļa vārdi 5p.
3. Skaitļa vārdi 10p.
4. Lokāmie un nelokāmie skaitļa vārdi 4p.