Skaitļa vārdus no viens līdz deviņi, izņemot trīs, loka vīriešu dzimtē, kā 1. deklinācijas lietvārdus, sieviešu dzimtas skaitļa vārdus, kā 4. deklinācijas lietvārdus.
Četri ozoli, divas mājas.
 
Skaitļa vārdus no viens līdz deviņi, izņemot trīs, loka kā īpašības vārdus ar nenoteikto galotni:
Vīr.dz.
Siev.dz.
N. pieci stabipiecas vāzes
Ģ. piecu stabupiecu vāžu
D. pieciem stabiempiecām vāzēm
A. piecus stabuspiecas vāzes
I. ar pieciem stabiemar piecām vāzēm
L. piecos stabospiecās vāzēs

Pamata skaitļa vārdu trīs loka īpatnēji. Lokot skaitļa vārdu trīs, rodas paralēlformas datīvā, instrumentāli un lokatīvā.
 
Vīriešu dzimte
Sieviešu dzimte
N. trīs draugitrīs draudzenes
Ģ. triju draugutriju draudzeņu
D.  trim, trijiem draugiem  trim, trijām draudzenēm
A. trīs draugutrīs draudzenes
I. ar trim, trijiem draugiem  ar trim, trijām draudzenēm
L. trīs, trijos draugostrīs, trijās draudzenēs

Desmit, simts, miljons, miljards loka kā I deklinācijas lietvārdus.
 
Vīriešu dzimte, vienskaitlis
Vīriešu dzimte, daudzskaitlis
N.miljonsmiljoni
Ģ.miljonamiljonu
D.miljonammiljoniem
A.miljonumiljonus
I.ar miljonuar miljoniem
L.miljonāmiljonos


Skaitļa vārdu tūkstotis loka pēc II deklinācijas lietvārdu parauga.
 
Vīriešu dzimte, vienskaitlis
Vīriešu dzimte, daudzskaitlis
N.tūkstotistūkstoši
Ģ.tūkstošatūkstošu
D.tūkstotimtūkstošiem
A.tūkstotitūkstošus
I.ar tūkstotiar tūkstošiem
L.tūkstotītūkstošos
  
Kārtas skaitļa vārdus loka tāpat kā īpašības vārdus ar noteikto galotni. Dzimtēs mainās tikai kārtas skaitļa vārdi no 1 līdz 9:
piektais numurs, piektā diena, septiņi gājēji, septiņas gājējas.
 
 
Vīriešu dzimte, vienskaitlis
Sieviešu dzimte, vienskaitlis
Vīriešu dzimte, daudzskaitlis
Sieviešu dzimte, daudzskaitlis
N.piektaispiektāpiektiepiektās
Ģ.piektāpiektāspiektopiekto
D.piektajampiektajaipiektajiempiektajām
A.piektopiektopiektospiektās
I.ar piektoar piektoar piektajiemar piektajām
L.piektajāpiektajāpiektospiektajās
  
Lokot skaitļa vārdu savienojumu, tiek locīts pēdējais skaitļa vārds, bet pārējie skaitļa vārdi paliek nemainīgi.
 
Vīriešu dzimte,vienskaitlis 
Sieviešu dzimte, vienskaitlis
N.divi simti trīsdesmit četridivi simti trīsdesmit četras
Ģ.divi simti trīsdesmit četrudivi simti trīsdesmit četru
D.divi simti trīsdesmit četriemdivi simti trīsdesmit četrām
A.divi simti trīsdesmit četrusdivi simti trīsdesmit četras
I.ar divi simti trīsdesmit četriemar divi simti trīsdesmit četriem
L.divi simti trīsdesmit četrosdivi simti trīsdesmit četros
 
Ja vārdu savienojumā skaitļa vārds ir saistīts ar lietvārdu, tad lokāmie skaitļa vārdi saskaņojas ar lietvārdu dzimtē, skaitlī un locījumā:
Ritai ir trīs balles kleitas un divi pāri izejamo kurpju.
Man ir 21 gads.
Man ir 20 gadu.
Klasē mācās 30 skolēnu.
Ekskursijā devās 30 skolēni.