Teorija

Uzdevumi

1. Teikuma gramatiskā centra noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Sintaktiskās konstrukcijas teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Salikta teikuma uzbūves noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Jēdzieniskās attieksmes starp salikta teikuma daļām

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Teikuma priekšmeta un izteicēja palīgteikuma atšķiršana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Apzīmētāja palīgteikums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Papildinātāja palīgteikums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Apstākļa palīgteikumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Bezjautājuma palīgteikumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Teorētiskās zināšanas par saliktu teikumu

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Materiāli skolotājiem