Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Neverbālā saziņa Neverbālās saziņas jēdziens, līdzekļi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Neverbālās saziņas līdzekļi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Neverbālās saziņas līdzekļu atšķiršana.
2. Informatīvās zīmes 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Mērķa noteikšana dažādām publiskās telpas zīmēm.
3. Informatīvās zīmes 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Informācijas iegūšana no publiskās telpas zīmēm.
4. Brīdinājuma zīmes 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dotajai informācijai atbilstošas brīdinājuma zīmes noteikšana.
5. Signāli 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Situācijai atbilstoša signāla lietošana, ievērojot signālu nozīmi un lietojuma nosacījumus.
6. Neverbālie saziņas līdzekļi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Teksta izpratne. Neverbālās saziņas līdzekļu nozīme detektīva darbā (Ežēna Vidoka dzīvesstāsta fragments).