Lai arī lielākoties latviešu valodā vārdus pierakstām tā, kā dzirdam, tomēr ir vārdi, kurus jāraksta citādi. Visbiežāk tas saistās ar līdzskaņiem vārda beigās.
Proti, mēs izrunājam vienus līdzskaņus, bet rakstām citus.
 
Ja nav pārliecības, kā vārds rakstāms, tas jāpārveido tādā formā, lai aiz līdzskaņa būtu patskanis.
Tas ļaus skaidri sadzirdēt iepriekšējo līdzskani.
 
Piemērs:
labs - labi
 
galds - galdi
 
sniegs - sniegi
 
Latviešu valodā priekšmetu, dzīvu būtņu un parādību nosaukumi nekad nebeigsies ar burtu c.
Ja izklausās, ka šāds vārds beidzas ar c, tad tas rakstāms ar:
1)   -ts  kā vārds  kāts;
vai
2)   -ds  kā vārds  rads.