Latviešu valodā ir trīs veidu skaņas:
1)   patskaņi - skaņas, kas skan pašas; šīs skaņas ir viegli izrunāt;
2)   divskaņi - divi dažādi patskaņi saplūst un izveido trešo skaņu;
3)   līdzskaņi - skaņas, kuras vienas pašas ir grūtāk izrunāt, tās skan kādam līdzi.
 
Patskaņi ir a, ā, e, ē, i, ī, o, u, ū.
 
Patskaņi ir skaņas, kuras var izrunāt gan īsi, gan gari.
Garumu norāda ar garumzīmi.
 
Divskaņi ir au, ai, ei, eu, ie, iu, o [uo], ui.
 
Lai arī latviešu valodā ļoti daudz mēs pierakstām tieši tā, kā runājam, tad ir arī izņēmumi.
Ar burtu o var pierakstīt trīs dažādas skaņas:
* patskani o kā vārdā orbīta;
* patskani ō kā vārdā traktors;
* divskani uo kā vārdā roka.
 
Ar diviem burtiem mēs pierakstām arī skaņas  dz un  , piemēram, kā vārdos  dzenis un  džudo.
  
Kvadrātiekavas [  ] norāda, ka tajās rakstītais ir izruna, piemēram, [ruoka].
 
Līdzskaņi ir b, c, č, d, f, g, ģ, h, j, k, ķ, l, ļ, m, n, ņ, p, r, s, š, t, v, z, ž.
 
Latviešu valodā gandrīz katrā vārdā ir kāds līdzskanis. Tie kopā ar patskaņiem vai divskaņiem veido vārdus.
 
Vārds
Patskaņi
Divskaņi
Līdzskaņi
Skaņu skaits vārdā
Burtu skaits vārdā
briesmas
a
ie
b, r, s, m, s
7
8
dzelzs
e
nav
dz, l, z, s
5
6
loks
nav
o [uo]
l, k, s
4
4
 
Ir ļoti svarīgi iemācīties pareizi pierakstīt vārdus, jo burtu maiņa vārdos maina vārdu nozīmi.
 
Piemērs:
likums - līkums
rati - radi