Satura rādītājs:

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pirmā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 44 p. Pirmā semestra skolēna gatavošanās noslēguma tests 7. klasei, kurā iekļauti uzdevumi no tēmām: 7.1. Kāda nozīme ir darbības vārdam divdabja formā? 7.2. Kā iedala saliktus teikumus pēc uzbūves? Ko ievēro rakstot neformālu vēstuli?
2. Otrā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 37 p. Vārda tiešās un pārnestās nozīmes lietojums, frazeoloģismi teikumā. Darbības vārda sistēma: izteiksmes, lietojums teikumā, divdabis. Pieturzīmes dažādas uzbūves teikumos, atdalot dažādas sintaktiskās konstrukcijas: uzrunu, vienlīdzīgus teikuma lockeļus, salikta teikuma daļas, divdabja teicienus. Tekstveide.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pirmā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 40 p. Pirmā semestra noslēguma tests 7. klasei, kurā iekļauti uzdevumi no tēmām: 7.1. Kāda nozīme ir darbības vārdam divdabja formā? 7.2. Kā iedala saliktus teikumus pēc uzbūves? Ko ievēro rakstot neformālu vēstuli?
2. Otrā semestra noslēguma tests I 01:00:00 vidēja 39 p. Testā pārbaudāmās zināšanas un prasmes: Izpratne par recenzijas uzbūvi un saturu; salikta teikuma iedalījumu un pieturzīmju lietojumu; darbības vārda gramatiskās kategorijas un vārda sastāvs, divdabji un divdabja teiciena veidošanās, kā arī tā atdalīšana; apstākļa vārdu un vietniekvārdu rakstīšana kopā un šķirti. Jāiejūtas redaktora lomā un jāsameklē kļūdaini rakstītais teikums.
3. Otrā semestra noslēguma tests II 00:40:00 vidēja 36 p. Darbības vārda kārta, izteiksmes, divdabja forma, lietojums teikumā un pareizrakstība. Divdabja teiciens. Salīdzinājuma konstrukciju veidošana. Īpašības vārda salīdzināmās pakāpes. Saliktie nosaukumi teikumā.