28. maijs - LATVIEŠU VALODA
EKSĀMENS 9. KLASEI
Grūtības pakāpe:
00:40:00
1. Formāla un neformāla saziņa 4 p.
2. Antonīmi 1 p.
3. Vietniekvārda pareizrakstība 4 p.
4. Vietniekvārdu pareizrakstība 1 p.
5. Vietniekvārdu piederības grupu noteikšana 2 p.
6. Vienlīdzīgu teikuma locekļu paskaidrojošais vārds 1 p.
7. Pieturzīmes teikumā ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem 2 p.
8. Lietvārdu pareizrakstība 1 p.
9. Salikteņu pareizrakstība 1 p.
10. Vārda sastāvs un profesijas 2 p.
11. Profesijas apraksts 2 p.
12. Svešvārdu pareizrakstība 1 p.
13. Svešvārdu lietojums tekstā 5 p.
14. Frazeoloģismi teikumā 1 p.
15. Īpašības vārda galotnes 1 p.
16. Noteikto sieviešu dzimtes īpašības vārdu locīšana 1 p.
17. Monologs, dialogs, diskusija 1 p.
18. Frazeoloģisma izveidošana II 1 p.
19. Apģērbu nosaukumi frazeoloģismos 2 p.
20. Sinonīmi svešvārdiem 2 p.
21. Salikteņu veidošana, izmantojot dotās vārdu daļas 4 p.