28. maijs - LATVIEŠU VALODA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pirmā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 36 p. Pirmā semestra skolēna gatavošanās noslēguma tests. Testā iekļauti uzdevumi no šādām tēmām: 1.1. Es esmu skolēns. Kā lasīt un rakstīt vārdus? 1.2. Gads un svētki. Kā veidot, pierakstīt un lasīt teikumus? Skolēns demonstrē 1. semestra laikā apgūtās prasmes: lasa burtus, zilbes, vārdus, teikumus par apgūtajiem tematiem; nosaka un atšķir skaņas, dala vārdus zilbēs un nosaka zilbju skaitu vārdos; saskata teikuma pazīmes, lieto lielos sākumburtus īpašvārdos.
2. Otrā semestra noslēguma tests 01:00:00 vidēja 48 p. 2. semestra gatavošanās tests latviešu valodā 1.klasei. Testā ietverti uzdevumi no skola 2030 programmas. Vārda skaņas, teikums, teikuma veidošana, teksta izpratne, tēlu raksturošana, vienskaitli, daudzskaitli, dzimti.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pirmā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 33 p. Pirmā semestra noslēguma tests. Testā iekļauti uzdevumi no šādām tēmām: 1.1. Es esmu skolēns. Kā lasīt un rakstīt vārdus? 1.2. Gads un svētki. Kā veidot, pierakstīt un lasīt teikumus? Skolēns demonstrē 1. semestra laikā apgūtās prasmes: lasa burtus, zilbes, vārdus, teikumus par apgūtajiem tematiem; nosaka un atšķir skaņas, dala vārdus zilbēs un nosaka zilbju skaitu vārdos; saskata teikuma pazīmes, lieto lielos sākumburtus īpašvārdos.
2. Otrā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 44 p. 2.sem pārbaudes darbs latviešu valodā 1.klasei. Darbā ietverti uzdevumi par tēmām: Teikums, pieturzīmes teikuma beigās, lietvārda dzimte, skaitlis, vardi ar pretējo nozīmi, teksts, teksta izpratne, literārie tēli.