Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vārddarināšana Vārddarināšanas termini, vārddarināšanas līdzekļi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārddarināšana I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Radniecīgu vārdu noteikšana
2. Vārddarināšana II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Lietvārdu darināšana ar izskaņu -ums no darbības vārdiem un īpašības vārdiem
3. Vārddarināšana III 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Darbības vārdu darināšana ar piedēkļiem no lietvārdiem un īpašības vārdiem
4. Vārddarināšana IV 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Piedēkļa nozīme darbības vārda leksiskajā nozīmē
5. Vārddarināšana V 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Vārdu darināšana
6. Pirmatnīgi un atvasināti vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pirmatnīgu vārdu un atvasinātu vārdu noteikšana.
7. Atvasināti vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Atvasināto leksēmu vārda sastāva noteikšana.
8. Vārddarināšana VI 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Salikteņu noteikšana tekstā. Salikteņu sastāva noteikšana.
9. Vārddarināšana VII 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Salikteņu pareizrakstība
10. Salikteņi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vārdšķiras noteikšana salikteņa pirmajam komponentam.
11. Lietvārdu salikteņi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Salikteņa pirmā komponenta morfoloģiskās formas noteikšana.
12. Vārddarināšana VIII 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pirmatnīgu vārdu, atvasinātu vārdu un salikteņu noteikšana
13. Piedēkļu noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jāizvēlas pareizi izrakstītie piedēkļi.
14. Piedēkļu skaits vārdā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka piedēkļu skaitu vārdā.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teikumā iederīgu vārdformu darināšana (2019) Citi vidēja 2 p. Teikumā iederīgo vārdformu darināšana.
2. Teikumā iederīgu vārdformu darināšana (2018) Citi vidēja 2 p. Valodas sistēmas izpratnes uzdevums. Teikumā iederīgās vārdu formas izvēle.
3. Teikumā iederīgu vārdformu saskatīšana (2016) Citi vidēja 2 p. Vārdu pareizrakstības novērtēšana.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārddarināšana I 00:20:00 vidēja 13 p. Uzdevumi, kas saistīti ar vārddarināšanu un vārda formām.
2. Vārddarināšana II 00:20:00 vidēja 14 p. Dažādi uzdevumi vārddarināšanas aspektā.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kontroldarbs pareizrakstībā un vārddarināšanā 00:40:00 vidēja 30 p. Kontroldarbs pareizrakstībā un vārddarināšanā.
2. Mājasdarbs ortogrāfijā un vārddarināšanā 00:40:00 vidēja 24 p. Dažādi uzdevumi pareizrakstībā un vārddarināšanā.