Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Pasaules valodas Informācija par pasaules valodu daudzveidību, skaitu un klasificēšanas iespējām. Ģenealoģiskās klasifikācijas skaidrojums. Radniecīgu valodu saimju pazīmes.
2. IDE valodu saime Informācija par indoeiropiešu valodu saimes rašanos, IDE valodu saimes grupām, kā arī IDE valodu koka grafiskais attēls.
3. Baltu valodu grupa Informācija par IDE valodu koka valtu valodu grupas dzīvajām un mirušajām valodām.
4. Senprūšu valoda Seno prūšu vēstures fakti, kas ietekmēja valodas veidošanos un izmiršanu. Senprūšu valodas rakstu pieminekļu apraksts.
5. Lietuviešu valoda Lietuviešu vēstures fakti, kas ietekmēja valodas veidošanos. Lietuviešu valodas dialektu apraksts. Lietuviešu valodas rakstu pieminekļu apraksts.
6. Latviešu valoda Latviešu valodas veidošanās vēsturiski. Informācija par latviešu valodas rakstu pieminekļiem. Latviešu, lietuviešu un prūšu valodas gramatikas salīdzinājums.
7. Dzīvās un mirušās valodas Skaidrojums, kas ir dzīva vai mirusi valoda, piemēri. Mirušo valodu pielietojums.
8. Mākslīgās valodas Informācija par to, kas ir dabiska un mākslīga valoda. Mākslīgo valodu idejas atbalstītāji. Esperanto valodas rašanās. Esperanto galvenie gramatikas pamatprincipi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. IDE valodu koks 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. IDE valodu koks. Testa tipa jautājumi. Informācijas analīze, pareizās informācijas atlase.
2. Pasaules valodas I 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pasaules valodas, IDE valodu koks, baltu zars. Testa tipa jautājumi. Informācijas atlase.
3. Pasaules valodas - jēdzieni 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pasaules valodas. Testa tipa jautājumi par valodām pasaulē un valodu grupēšanu.
4. IDE valodu koks II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. IDE valodu koks. Drag&drop tipa uzdevums. Informācijas analīze.
5. Latviešu, lietuviešu, prūšu valodas rakstu pieminekļi 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Latviešu, lietuviešu un prūšu valodas rakstu pieminekļi. Informācijas atlase, analīze. Izvēles tipa uzdevums.
6. IDE valodu koks III 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pasaules valodas, IDE valodu koks, baltu zars. Izvēles tipa uzdevums. Informācijas atlase.
7. IDE valodu koks IV 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Indoeiropiešu valodu saime. Teksta un grafiska attēla saistība jaunas informācijas ieguvē.
8. Latviešu, lietuviešu valoda - apgalvojumi 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Fakti par latviešu un lietuviešu valodu. Informācijas analīze.
9. Pasaules valodas II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pasaules valodas. Informācijas analīze, pareizās informācijas atlase.
10. IDE valodu koks VI 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. IDE valodu koks. Trūkstošās informācijas ierakstīšana. Informācijas analīze un nepieciešamās informācijas atlase.
11. Dažādas valodas - tulkojums 3. izziņas līmenis augsta 5 p. IDE valodu koks. Vārda "paldies" tulkojums dažādās valodās.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. IDE valodu koks V Citi vidēja 1 p. Indoeiropiešu valodu saime. Teksta un grafiska attēla saistība jaunas informācijas ieguvē.
2. Latviešu, lietuviešu, prūšu valodas rakstu pieminekļi II Citi augsta 3 p. Latviešu, lietuviešu un prūšu valodas rakstu pieminekļi. IDE valodu saime. Informācijas analīze, nepieciešamās informācijas atlase un ierakstīšana.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. IDE valodu koks I 00:20:00 vidēja 10 p. Uzdevumi par pasaules valodu daudzveidību, radniecību un klasificēšanu, par indoeiropiešu valodu koka valodām, par latviešu, lietuviešu un prūšu valodas senākajiem rakstu pieminekļiem.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. IDE valodu koks II 00:40:00 augsta 22 p. Kontroldarbā iekļauti dažādas grūtības pakāpes uzdevumi par pasaules valodu daudzveidību, radniecību un klasificēšanu, par indoeiropiešu valodu koka valodām, par baltu valodas zara valodām - latviešu, lietuviešu, prūšu - un senakajiem šo valodu rakstu pieminekļiem.