CV ir noteiktā formā uzrakstīts dzīves apraksts. Curriculum vitae (latīņu val.) – īss dzīves apraksts.
CV mērķis ir atspoguļot tavas spējas un iemaņas, lai informētu par būtiskākajiem notikumiem personas dzīvē.
 Ieteikumi CV rakstīšanai:
 • CV jāraksta 1. personā, bet nav jālieto vārds "es";
 • raksta to, kas personai padodas, nepārspīlējot un nepārslavējot sevi;
 • neraksta to, kas nepadodas, kā arī negatīvo pieredzi;
 • nelieto saīsinājumus;
 • neraksta gari, nepārsniedzot divas A4 lapas;
 • ievēro pareizrakstības normas;
 • raksta datorrakstā;
 • izceļ vārdu, uzvārdu un sadaļu nosaukumus;
 • informāciju izvieto secīgi (no esošā uz pagātni);
 • raksta uz baltas papīra lapas;
 • paraksties un blakus tam uzraksti atšifrējumu;
 • tautību un pilsonību CV iekļauj tikai tad, ja tas tiek pieprasīts.
Tātad – ja gribi sūtīt savu CV, tad 
 • Tev rūpīgi jāizlasa sludinājums un darba devēja prasības. Mēģini kaut ko vairāk uzzināt par šo uzņēmumu, lai darba devējam varētu sniegt par sevi būtiskāko un nozīmīgāko informāciju;
 •  rakstot CV, nav pieļaujamas gramatiskās vai faktu kļūdas. Tu nedrīksti melot vai sniegt nepatiesas ziņas par sevi. Parasti tas nāk gaismā. Vēlams precīzi un pilnīgi aprakstīt savas  labās īpašības un panākumus;
 • Tev jāapraksta dzīves laikā gūtā pieredze un jāizsecina, kas tajā bijis visnozīmīgākais. Izmantojot lietišķu valodu, īsiem, konkrētiem teikumiem jāuzskaita savas darba vietas. Jāuzraksta galvenie pienākumi un projekti, kādus Tu esi veicis;
 • ir jānorāda iegūtā izglītība. Ziņas par izglītību ir jānorāda, sākot ar pēdējo iegūto (jaunāko). Neaizmirsti norādīt piešķirto kvalifikāciju! To parasti norāda izglītības diplomā;
 • darba pieredze arī ir jānorāda, sākot ar jaunāko. Nepieciešams iekļaut arī prakses vietas, līgumdarbus un darba pieredzi ārzemēs – ja tāda ir.  Jānorāda ne tikai darba vieta, bet arī ieņemamais amats un laika periods;
 • jāpiemin arī papildus apgūtie kursi, datorprasme, autovadītāja apliecības esamība, profesijai nepieciešamie sertifikāti.
Svarīgi!
Obligāti norādi vakanci, kurā vēlies strādāt. Norādi uzņēmuma nosaukumu, uz kuru pretendē!
Piemērs:
CV
PERSONAS DATI:
Kārlis Liepiņš, dzimis 2000. gada 15. maijā.
Adrese: Apšu iela 17 - 35, Krāslava, tel. 71111111, e pasts kklllllmmnbbv@11334.lm
MĒRĶIS:
Pārdevējs - konsultans veikalā Rimi
IZGLĪTĪBA:
2013. – 2016. Bulduru Dārzkopības vidusskola, viesnīcu servisa specialitāts
2007. – 2013. Kauguru pamatskola
DARBA PIEREDZE:
2020. – pašlaik administrators viesnīcā „Baltā Pūce”
2016. – 2020. Pārdevējs veikalā „1005 saldumi”
PAPILDUS IZGLĪTĪBA:
2010. – 2013. Valmieras mākslas skola, gleznošana
VALODU ZINĀŠANAS:
Latviešu valoda – dzimtā
Vācu val. – viduvēji
Angļu val. – teicami
CITAS PRASMES:
Datorprogrammas Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet, Photo Shop
B kategorijas autovadītāja apliecība
INTERESES:
Mūzika, kino, tautas dejas, fotografēšana
 
Krāslavā 2023. gada 8. septembris
                                                                                                                paraksts /K. Liepiņš/
Var izmantot internetā pieejamos, jau gatavos CV paraugus.
 
Savu CV vari sākt veidot jau tagad tiešsaistes platformā Europass CV, kas Tev var noderēt piesakoties nākamajai mācību iestādei, brīvprātīgo darbam, darbam vasaras mēnešos.