28. maijs - LATVIEŠU VALODA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Teorija

Uzdevumi

1. Valodas termini

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Dialogs un monologs

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Verbālas un neverbālas saziņas atšķiršana

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Saziņas situācija

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Diskusijas temats

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Argumenti

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Teksts un galvenā doma

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Valodas funkcionālie stili

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Jēdzieni saziņas tēmā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Teikumu atbilstība dotajam stilam

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Neverbālās saziņas situācijas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Publicistikas stils

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Nevārdiskā saziņa

Grūtības pakāpe: augsta

3

Testi

Materiāli skolotājiem