Lielo sākumburtu lietošana nosaukumos

Ar lielo sākumburtu raksta tikai pirmo vārdu
 • svētku un atceres dienu nosaukumos; Mātes diena
 • grāmatu, literāru darbu un mākslas darbu nosaukumos; "Sinonīmu vārdnīca"
 • organizāciju, iestāžu, uzņēmumu, saimniecību, valsts augstāko amatpersonu nosaukumos; Valsts prezidents
 • goda nosaukumos, balvu un prēmiju nosaukumos; Teātra balva
 • dažādu objektu (pieminekļu, piemiņas vietu, celtņu u.tml.) nosaukumos; Brīvības piemineklis
 • vēsturisku notikumu nosaukumos; Pirmais pasaules karš
 • daudzos ģeogrāfiskajos nosaukumos; Ogres novads.
 
Ar lielo sākumburtu rakstāmi visi patstāvīgie vārdi
 • divkāršajos personvārdos (uzvārdos) un pseidonīmos; Ernests Birznieks-Upītis
 • ģeogrāfiskajos nosaukumos, ja katrs vārds ir īpašvārds; Amerikas Savienotās Valstis
 • saliktos valstu nosaukumos un starptautisku organizāciju nosaukumos; Apvienoto Nāciju Organizācija
 • augstāko valsts iestāžu un pamatlikumu nosaukumos; Latvijas Republikas Saeima
  ordeņu nosaukumos (izņemot sugas vārdu ordenis); Triju Zvaigžņu ordenis
 • laikrakstu un žurnālu nosaukumos; "Latvijas Avīze"
 • kultūras vēsturē, reliģijā nozīmīgu objektu un tekstu nosaukumos; Jaunā Derība
 • pagodinājuma nosaukumos; Karaliskā Augstība
 • saliktos planētu un Zvaigznāju nosaukumos; Lielie Greizie Rati.
 
Ar lielo sākumburtu vairākvārdu iestāžu vai organizāciju nosaukumos rakstāms nosaukuma ievadītājvārds (īpašvārds) un diferencētājvārds.
Latvijas Nacionālā opera