Kas jāievēro, rakstot īso rakstu jeb viedokli?
Noskaidrosim vispirms, kas ir viedoklis? Vietne tezaurs.lv/viedoklis apgalvo šādi:
Viedoklis ir uzskats, izpratne (par ko), arī attieksme (pret ko).
Viedoklim jeb īsajam rakstam ir 12 pazīmes, tie var būt arī vērtēšanas kritēriji:
 • Teksts atbilst tematam.
 • Tekstā ir 50 -70 vārdu.
 • Ir interesants, prātā paliekošs piemērs.
 • Domas izteiktas plānveidīgi.
 • Tekstam ir uzbūve: 1. rindkopa – ievads – 1-2 teikumi, kuros iepazīstina ar tematu, par ko rakstīs; 2. rindkopa – galvenā daļa – 3 - 4 teikumos, izmantojot dažādas teikumu konstrukcijas, izskaidrots un ar piemēriem pamatots viedoklis; 3. rindkopa – nobeigums – 1- 2 teikumos izteikts apkopojums un secinājums, kopā – 5 -7 teikumi.
 • Teksts – saprotams, loģisks, pabeigts.
 • Domas ir pamatotas.
 • Domas ir patstāvīgas.
 • Ievērota dažādu vārdšķiru pareizrakstība!
 • Izmantoti dažādi teikumi pēc uzbūves, dažādas sintaktiskās konstrukcijas. Atkārtot par pareizrakstību un pieturzīmju lietojumu  vari no 5. klases tematiem.
 • Izmantota tekstam atbilstoša un daudzveidīga leksika.
 • Teksts atklāj, skaidri parāda autora attieksmi pret tematu, izvirzīto jautājumu.
 
Ja Tu šīs pazīmes ievērosi, rakstot savu viedokli, tas būs izdevies!
 
Svarīgi ir atcerēties par:
 • vārdu pareizrakstību,
 • pareizu pieturzīmju lietojumu dažādu veidu teikumos ar dažādām konstrukcijām,
 • atbilstošas leksikas izmantošanu.
Aforisms — izteiciens, kurā lakoniskā formā pausta vispārināta doma, arī paruna, sakāmvārds vai kāda slavena cilvēka domu grauds, atziņa.
Aforismus ir labi izmantot, rakstot viedokli vai domrakstu, argumentētu eseju, lai pamatotu savu domu, bagātinātu tekstu. Vienmēr jānorāda atziņas autors vai avots.
Piemērs:
Dzejnieks Rainis par aforismu pauž  šādu atziņu: "Dzeja parāda, apcere pierāda, aforisms aizrāda."
Dzejnieks Rainis par aforismu pauž atziņu, ka "dzeja parāda, apcere pierāda, aforisms aizrāda".