Vārdi ir dažādi – ir garāki un īsāki, saprotami un nezināmi, bet tiem visiem ir kas kopīgs:
katram vārdam ir vārda sastāvs.
Vārda sastāvs – vārda sastāvdaļas, no kurām veidojas vārds. Vārdam var būt priedēklis, sakne, piedēklis, galotne.
Pats galvenais elements vārdā ir sakne.
Sakne ir radniecīgu vārdu kopīgā vārda daļa. Sakne ir vārda galvenā sastāvdaļa.
kaķis
kaķene
kaķēns
kaķītis
kaķumētra
Visiem vārdiem kopīgā vārda daļa kaķ-.
 
shutterstock_359131082.jpg
Radniecīgi vārdi ir vārdi, kam ir kopīga vārda sakne un kas ir līdzīgi pēc nozīmes.
Ja vēlamies mainīt kāda vārda nozīmi, var izmantot citu vārda sastāvdaļu – priedēkli.
Priedēklis ir tā vārda daļa, kas atrodas saknes priekšā. 
No rītiem es ēdu brokastis.
Pusdienas es parasti paēdu skolā.
Es nekad neēdu spinātus.

ēdu – paēdu – neēdu

Priedēkļi pa- un ne- mainījuši vārda nozīmi.

Vārda nozīmi var mainīt vēl viena vārda sastāvdaļa – piedēklis.
Piedēklis ir vārda daļa, kas atrodas starp sakni un galotni.
Saule – saulīte – saulains
Piedēkļi -īt-, -ain-.

Lokot vārdu, mainās cita vārda sastāvdaļa  galotne.
Galotne ir vārda daļa, kas mainās, vārdu lokot.
Šodien spīd saule.
Saulei priekšā aizslīdēja mākonis.
 
Galotnes ir -e, -ei.
 
Vārdu krājumu iedala pirmatnīgos un atvasinātos vārdos.
Pirmatnīgs vārds ir vārds, kam ir tikai sakne un galotne vai tikai sakne.
Vārds
Sakne
Galotne
zeme
zem
e
rakt
rak
t
Atvasināts vārds ir vārds, kuram bez saknes un galotnes ir arī citas vārda daļas.
Vārds
Sakne
Piedēklis
Galotne
zemnieks 
zem
niek
s
arājs 
ar
āj
s
somiņa 
som
a
 
Vārds
Priedēklis
Sakne
Piedēklis
Galotne
bezrūpība
bez
rūp
īb
a
izdomāt
iz
dom
ā
t
attapīgs 
at
tap
īg
s