ONLINE VIDEO KURSS
"LATVIEŠU VALODA 3. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Darbības vārda nenoteiksme un vienkāršie laiki Zina, kas ir darbības vārda nenoteiksme un darbības vārda vienkāršie laiki.
2. Monologs un dialogs Atšķir monologu no dialoga. Zina galvenos pamatprincipus.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības vārds nenoteiksmē 1. izziņas līmenis zema 2 p. Atpazīst darbības vārdus nenoteiksmē.
2. Darbības vārdu pārveidošana nenoteiksmē 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Pārveido dotos darbības vārdus nenoteiksmē. Ievēro pareizrakstību.
3. Darbības vārds teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Atrod teikumā darbības vārdu un pārveido to nenoteiksmē.
4. Darbības vārdi tagadnē 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Dots darbības vārds nenoteiksmē. Ievieto to teikumā norādītajā laikā - tagadnē.
5. Darbības vārdi pagātnē 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Dots darbības vārds nenoteiksmē. Ievieto to teikumā norādītajā laikā - pagātnē.
6. Darbības vārds (sinonīmu skaidrojums) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izvēlas vārda "iet" sinonīmu atbilstošos skaidrojumus. Bagātina vārdu krājumu.
7. Darbības vārda jautājums I 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot noteikt jautājumu, uz kuru atbild dotais darbības vārds.
8. Darbības vārdi tautasdziesmās 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Saskata tekstā darbības vārdus. Tautasdziesmās atrod darbības vārdus, pārveido tos nenoteiksmē.
9. Darbības vārdi mīklās (nākotne) 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Saskata tekstā darbības vārdus un izraksta tos. Pārveido nākotnes formā.
10. Darbības vārdu pareizrakstība I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Raksta pareizi darbības vārdus daudzskaitļa 1. un 2.personā.
11. Monologs vai dialogs 1. izziņas līmenis zema 2 p. Lasa dotos tekstus un nosaka, vai tas ir dialogs vai monologs.
12. Dialogs 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Zina, kas ir dialogs. Izprot tekstu. Atjauno latviešu tautas anekdotes tekstu.
13. Monologs I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izprot tekstu. Atrod attēlu, kurš atbilst monologam.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības vārdi nākotnē Citi vidēja 4 p. Dots darbības vārds nenoteiksmē. Ievieto to teikumā norādītajā laikā - nākotnē.
2. Darbības vārda izvēle atbilstoši skaidrojumam Citi vidēja 2 p. Izvēlas skaidrojumam atbilstošo darbības vārdu. Bagātina vārdu krājumu.
3. Darbības vārda jautājums II Citi zema 2 p. Prot noteikt jautājumu, uz kuru atbild dotais darbības vārds.
4. Darbības vārdi latviešu tautas pasakās Citi augsta 6 p. Saskata tekstā darbības vārdus. Latviešu tautas pasakās atrod darbības vārdus, pārveido tos nenoteiksmē.
5. Darbības vārdi mīklās (pagātne) Citi vidēja 6 p. Saskata tekstā darbības vārdus un izraksta tos. Pārveido pagātnes formā.
6. Darbības vārdu pareizrakstība II Citi vidēja 2 p. Raksta pareizi darbības vādus daudzskaitļa 1. un 2.personā.
7. Monologs II Citi vidēja 2 p. Izprot tekstu. Atrod attēlu, kurš atbilst monologam.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības vards. Monologs 00:20:00 vidēja 8 p. Pārveido darbības vārdus nenoteiksmē, pagātnē. Raksta pareizi darbības vārdus. Atrod monologam atbilstošo attēlu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības vārda nenoteiksme un vienkāršie laiki. Monologs 00:40:00 vidēja 18 p. Saskata tekstā darbības vārdus, pārveido tos nenoteiksmē un vienkāršajos laikos, ievēro pareizrakstību. Atrod monologam atbilstošo attēlu.