Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Darbības vārda nenoteiksme un vienkāršie laiki Zina, kas ir darbības vārda nenoteiksme un darbības vārda vienkāršie laiki.
2. Monologs un dialogs Atšķir monologu no dialoga. Zina galvenos pamatprincipus.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības vārds nenoteiksmē 1. izziņas līmenis zema 2p. Atpazīst darbības vārdus nenoteiksmē.
2. Darbības vārdu pārveidošana nenoteiksmē 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Pārveido dotos darbības vārdus nenoteiksmē. Ievēro pareizrakstību.
3. Darbības vārds teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Atrod teikumā darbības vārdu un pārveido to nenoteiksmē.
4. Darbības vārdi tagadnē 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Dots darbības vārds nenoteiksmē. Ievieto to teikumā norādītajā laikā - tagadnē.
5. Darbības vārdi pagātnē 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Dots darbības vārds nenoteiksmē. Ievieto to teikumā norādītajā laikā - pagātnē.
6. Darbības vārds (sinonīmu skaidrojums) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izvēlas vārda "iet" sinonīmu atbilstošos skaidrojumus. Bagātina vārdu krājumu.
7. Darbības vārda jautājums I 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot noteikt jautājumu, uz kuru atbild dotais darbības vārds.
8. Darbības vārdi tautasdziesmās 3. izziņas līmenis augsta 6p. Saskata tekstā darbības vārdus. Tautasdziesmās atrod darbības vārdus, pārveido tos nenoteiksmē.
9. Darbības vārdi mīklās (nākotne) 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Saskata tekstā darbības vārdus un izraksta tos. Pārveido nākotnes formā.
10. Darbības vārdu pareizrakstība I 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Raksta pareizi darbības vārdus daudzskaitļa 1. un 2.personā.
11. Monologs vai dialogs 1. izziņas līmenis zema 2p. Lasa dotos tekstus un nosaka, vai tas ir dialogs vai monologs.
12. Dialogs 3. izziņas līmenis augsta 3p. Zina, kas ir dialogs. Izprot tekstu. Atjauno latviešu tautas anekdotes tekstu.
13. Monologs I 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izprot tekstu. Atrod attēlu, kurš atbilst monologam.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības vārdi nākotnē Citi vidēja 4p. Dots darbības vārds nenoteiksmē. Ievieto to teikumā norādītajā laikā - nākotnē.
2. Darbības vārda izvēle atbilstoši skaidrojumam Citi vidēja 2p. Izvēlas skaidrojumam atbilstošo darbības vārdu. Bagātina vārdu krājumu.
3. Darbības vārda jautājums II Citi zema 2p. Prot noteikt jautājumu, uz kuru atbild dotais darbības vārds.
4. Darbības vārdi latviešu tautas pasakās Citi augsta 6p. Saskata tekstā darbības vārdus. Latviešu tautas pasakās atrod darbības vārdus, pārveido tos nenoteiksmē.
5. Darbības vārdi mīklās (pagātne) Citi vidēja 6p. Saskata tekstā darbības vārdus un izraksta tos. Pārveido pagātnes formā.
6. Darbības vārdu pareizrakstība II Citi vidēja 2p. Raksta pareizi darbības vādus daudzskaitļa 1. un 2.personā.
7. Monologs II Citi vidēja 2p. Izprot tekstu. Atrod attēlu, kurš atbilst monologam.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības vards. Monologs 00:20:00 vidēja 8p. Pārveido darbības vārdus nenoteiksmē, pagātnē. Raksta pareizi darbības vārdus. Atrod monologam atbilstošo attēlu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības vārda nenoteiksme un vienkāršie laiki. Monologs 00:40:00 vidēja 18p. Saskata tekstā darbības vārdus, pārveido tos nenoteiksmē un vienkāršajos laikos, ievēro pareizrakstību. Atrod monologam atbilstošo attēlu.