ONLINE VIDEO KURSS
"LATVIEŠU VALODA 3. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vārdšķiras, to pareizrakstība Atpazīst un pareizi raksta mācīto vārdšķiru vārdus.
2. Vārda nozīme Zina, ka vārdam var būt viena vai vairākas nozīmes. Zina, kas ir sinonīmi, antonīmi, homonīmi. Prot tos saskatīt tekstā.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lietvārds un īpašības vārds 2. izziņas līmenis zema 2 p. Atpazīst lietvārdus un īpašības vārdus.
2. Darbības vārds un skaitļa vārds 2. izziņas līmenis zema 2 p. Atpazīst darbības vārdus un skaitļa vārdus.
3. Lietvārdu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Raksta pareizi lietvārdus.
4. Īpašības vārdu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Raksta pareizi īpašības vārdus.
5. Darbības vārdu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Raksta pareizi darbības vārdus.
6. Darbības vārda pareizrakstība (priedēklis) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot rakstīt darbības vārdus, kuros priedēkļa pēdējais burts ir tāds pats, kā darbības vārda pirmais burts.
7. Skaitļa vārdu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atpazīst un pareizi raksta skaitļa vārdus.
8. Sinonīmi 2. izziņas līmenis zema 2 p. Atrod vārdam sinonīmu.
9. Sinonīmi un antonīmi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atšķir sinonīmus no antonīmiem.
10. Sinonīmi tekstā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Meklē vārda nozīmes skaidrojumu tekstā. Prot noteikt sinonīmus.
11. Antonīmi sakāmvārdos un parunās 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Izprot teikumu. Izvēlas atbilstošos antonīmu pārus.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārdšķiras teikumā Citi vidēja 4 p. Teikumā atpazīst un nosaka vārdšķiras.
2. Darbības vārda pareizrakstība (priedēklis) Citi vidēja 2 p. Prot rakstīt darbības vārdus, kuros priedēkļa pēdējais burts ir tāds pats, kā darbības vārda pirmais burts.
3. Skaitļa vārdu pareizrakstība (ar cipariem) Citi vidēja 2 p. Atpazīst un pareizi raksta skaitļa vārdus.
4. Vārdšķiras Citi augsta 8 p. Raksta vārdu diktātu. Grupē vārdus pa vārdšķirām - lietvārds, īpašības vārds, darbības vārds, skaitļa vārds.
5. Antonīmi un sinonīmi Citi vidēja 2 p. Atšķir antonīmus no sinonīmiem.
6. Antonīmi Citi vidēja 2 p. Izvēlas pretējas nozīmes vārdu savienojumu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārdšķiras. Vārdu nozīme 00:20:00 vidēja 8 p. Atpazīst vārdšķiras (darbības vārds, skaitļa vārds). Raksta pareizi darbības vārdus. Atrod sinonīmus.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārdšķiras. Vārdu nozīme 00:40:00 vidēja 20 p. Pazīst vārdšķiras. Ievēro darbības vārdu pareizrakstību. Raksta diktātu. Atšķir antonīmus no sinonīmiem.