Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vārdšķiras, to pareizrakstība Atpazīst un pareizi raksta mācīto vārdšķiru vārdus.
2. Vārda nozīme Zina, ka vārdam var būt viena vai vairākas nozīmes. Zina, kas ir sinonīmi, antonīmi, homonīmi. Prot tos saskatīt tekstā.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lietvārds un īpašības vārds 2. izziņas līmenis zema 2p. Atpazīst lietvārdus un īpašības vārdus.
2. Darbības vārds un skaitļa vārds 2. izziņas līmenis zema 2p. Atpazīst darbības vārdus un skaitļa vārdus.
3. Lietvārdu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Raksta pareizi lietvārdus.
4. Īpašības vārdu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Raksta pareizi īpašības vārdus.
5. Darbības vārdu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Raksta pareizi darbības vārdus.
6. Darbības vārda pareizrakstība (priedēklis) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot rakstīt darbības vārdus, kuros priedēkļa pēdējais burts ir tāds pats, kā darbības vārda pirmais burts.
7. Skaitļa vārdu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Atpazīst un pareizi raksta skaitļa vārdus.
8. Sinonīmi 2. izziņas līmenis zema 2p. Atrod vārdam sinonīmu.
9. Sinonīmi un antonīmi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Atšķir sinonīmus no antonīmiem.
10. Sinonīmi tekstā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Meklē vārda nozīmes skaidrojumu tekstā. Prot noteikt sinonīmus.
11. Antonīmi sakāmvārdos un parunās 2. izziņas līmenis augsta 4p. Izprot teikumu. Izvēlas atbilstošos antonīmu pārus.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārdšķiras teikumā Citi vidēja 4p. Teikumā atpazīst un nosaka vārdšķiras.
2. Darbības vārda pareizrakstība (priedēklis) Citi vidēja 2p. Prot rakstīt darbības vārdus, kuros priedēkļa pēdējais burts ir tāds pats, kā darbības vārda pirmais burts.
3. Skaitļa vārdu pareizrakstība (ar cipariem) Citi vidēja 2p. Atpazīst un pareizi raksta skaitļa vārdus.
4. Vārdšķiras Citi augsta 8p. Raksta vārdu diktātu. Grupē vārdus pa vārdšķirām - lietvārds, īpašības vārds, darbības vārds, skaitļa vārds.
5. Antonīmi un sinonīmi Citi vidēja 2p. Atšķir antonīmus no sinonīmiem.
6. Antonīmi Citi vidēja 2p. Izvēlas pretējas nozīmes vārdu savienojumu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārdšķiras. Vārdu nozīme 00:20:00 vidēja 8p. Atpazīst vārdšķiras (darbības vārds, skaitļa vārds). Raksta pareizi darbības vārdus. Atrod sinonīmus.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārdšķiras. Vārdu nozīme 00:40:00 vidēja 20p. Pazīst vārdšķiras. Ievēro darbības vārdu pareizrakstību. Raksta diktātu. Atšķir antonīmus no sinonīmiem.