Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Līdzskaņi un burti Z, z, Ž, ž Saklausa līdzskaņus Z un Ž, nosaka to atrašanās vietu vārdā. Lasa iespiestos un rakstītos burtus Z, z, Ž un ž. Mācās rakstīt mazos un lielos burtus Z un Ž gan rokrakstā, gan digitāli, raksta vienkāršus vārdus un īsus teikumus.
2. Līdzskaņi un burtu savienojumi DZ un DŽ Saklausa līdzskaņus DZ un DŽ, nosaka to atrašanās vietu vārdā. Lasa iespiestos un rakstītos burtu savienojumus Dz, dz, Dž un dž. Mācās rakstīt burtu savienojumus DZ un DŽ gan rokrakstā, gan digitāli, raksta vienkāršus vārdus un īsus teikumus.
3. Tautasdziesmas par Ziemassvētkiem Lasa dažas tautasdziesmas par Ziemassvētkiem. Izprot tautasdziesmas jēdzienu. Izprot, ka dziesmas teksts var būt tautasdziesma.
4. Ziemassvētku rotaļas Zina dažas Ziemassvētku rotaļas. Izprot, ka tautas rotaļas dziesmas teksts ir tautasdziesma.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaņu Z un Ž saklausīšana vārdos 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Nosauc vārdā attēlā redzamos objektus. Nosaka, vai vārdos ir skaņa Z vai Ž.
2. Skaņa Z. Atrašanās vieta vārdā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Klausās vārdu un nosaka, vai skaņa Z atrodas vārda sākumā, vidū vai beigās.
3. Skaņa Ž. Atrašanās vieta vārdā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Klausās vārdu un nosaka, vai skaņa Ž atrodas vārda sākumā, vidū vai beigās.
4. Burti Z un Ž. Norakstīšana 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Noraksta no rakstīta teksta, izmantojot tastatūru. Lieto lielos un mazos burtus.
5. Skaņas un burti Z un Ž. Diktāts 1. izziņas līmenis augsta 3 p. Klausās un pieraksta vārdus. Lieto lielos sākumburtus īpašvārdu pierakstā.
6. Skaņu DZ un DŽ saklausīšana vārdos 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosauc vārdā attēlā redzamos objektus. Nosaka, vai vārdos ir vai nav skaņas DZ un DŽ.
7. Skaņa DZ. Atrašanās vieta vārdā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Klausās vārdu un nosaka, vai skaņa DZ atrodas vārda sākumā, vidū vai beigās.
8. Skaņa DŽ. Atrašanās vieta vārdā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Klausās vārdu un nosaka, vai skaņa DŽ atrodas vārda sākumā, vidū vai beigās.
9. Vārda sākumburts 1. izziņas līmenis zema 3 p. Nosaka vārda sākumburtu. Atpazīst iespiestajam burtam atbilstošu rakstīto burtu. Lieto lielos sākumburtus cilvēku vārdos.
10. Burtu savienojumi DZ un DŽ. Norakstīšana 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Noraksta no rakstīta teksta, izmantojot tastatūru. Lieto lielos un mazos burtus.
11. Skaņas un burtu savienojumi DZ un DŽ. Diktāts 1. izziņas līmenis augsta 3 p. Klausās un pieraksta vārdus. Lieto lielos sākumburtus īpašvārdu pierakstā.
12. Skaņu un burtu skaits vārdā 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Izprot jēdzienus "skaņa" un "burts". Nosaka skaņu un burtu skaitu vārdā.
13. Svētkus gaidot. Tautasdziesma. Klausīšanās I 1. izziņas līmenis zema 2 p. Klausās tautasdziesmu par Ziemassvētku gaidīšanu un sakārto rindas pareizā secībā.
14. Svētkus gaidot. Tautasdziesma. Lasīšana I 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Klausās tautasdziesmu par Ziemassvētku gaidīšanu un sakārto rindas pareizā secībā.
15. Svētkus gaidot. Tautasdziesma. Klausīšanās II 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Klausās tautasdziesmu par Ziemassvētku gaidīšanu un sakārto rindas pareizā secībā.
16. Svētkus gaidot. Tautasdziesma. Lasīšana III 1. izziņas līmenis augsta 4 p. Lasa tautasdziesmu par Ziemassvētku gaidīšanu rindas un ievieto trūkstošos vārdus.
17. Ziemassvētku rotaļa. Klausīšanās. I 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Vēro tautas Ziemassvētku rotaļu un izvēlas no dotajiem trūkstošos vārdus.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārda sākumburts Citi zema 3 p. Nosaka vārda sākumburtu. Atpazīst iespiestajam burtam atbilstošu rakstīto burtu. Lieto lielos sākumburtus cilvēku vārdos.
2. Skaņas un burti Z, Ž, skaņas un burtu savienojumi DZ un DŽ. Diktāts Citi augsta 3 p. Klausās un pieraksta vārdus. Lieto lielos sākumburtus īpašvārdu pierakstā.
3. Līdzskaņi š un ž. Klausīšanās, ierakstīšana Citi zema 1 p. Lasa un nosaka trūkstošo līdzskaņi š vai ž vārda sākumā. Ieraksta.
4. Svētkus gaidot. Tautasdziesma. Lasīšana II Citi augsta 4 p. Lasa tautasdziesmas par Ziemassvētku gaidīšanu rindas un sakārto tās pareizā secībā.
5. Svētkus gaidot. Tautasdziesma. Klausīšanās III Citi vidēja 4 p. Klausās tautasdziesmu par Ziemassvētku gaidīšanu rindas un ievieto trūkstošos vārdus.
6. Ziemassvētku rotaļa. Klausīšanās. II Citi vidēja 5 p. Vēro tautas Ziemassvētku rotaļu un izvēlas no dotajiem trūkstošos vārdus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tautasdziesma un tautas rotaļa 00:30:00 vidēja 11 p. Ar izpratni klausās, lasa un vēro tautasdziesmas un tautas rotaļas par Ziemassvētkiem.
2. Skaņas un burti, burtu savienojumi - Z, Ž, DZ, DŽ 00:30:00 vidēja 22 p. Saklausa, atšķir, lasa un pieraksta skaņas, burtus un burtu savienojumus - Z, Ž, DZ, DŽ.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tautasdziesma un tautas rotaļa. Skaņas, burti, burtu savienojumi - Z, Ž, DZ, DŽ 01:00:00 vidēja 33 p. Ar izpratni klausās, lasa un vēro tautasdziesmas un tautas rotaļas par Ziemassvētkiem. Saklausa, atšķir, lasa un pieraksta skaņas, burtus un burtu savienojumus - Z, Ž, DZ, DŽ.