Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Lietvārda dzimte, skaitlis Ko apzīmā Lietvārds, lietvārda dzimte, skaitlis?

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Profesijas apraksts 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lasa profesijas aprakstu. Ievieto profesijas nosaukumu pēc apraksta.
2. Apraksts. Nepabeigtie teikumi 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Ievieto teikumā izlaisto vārdu, ņemot vērā doto informāciju.
3. Video par profesijām 2. izziņas līmenis zema 2 p. Izzina profesiju pasauli. Sasaista video informāciju ar profesijas nosaukumu. Informāciju var iegūt lasot, klausoties gan dažādus literāros, gan informatīvos tekstus, sarunājoties ar cilvēkiem, vērojot videoierakstus. (V.Li.1.)
4. Video par profesijām. Patiess vai nepatiess 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izzina profesiju pasauli. Nosaka, vai teikums ir patiess, vai nepatiess. Informāciju var iegūt lasot, klausoties gan dažādus literāros, gan informatīvos tekstus, sarunājoties ar cilvēkiem, vērojot videoierakstus. (V.Li.1.)
5. Profesijas sieviešu, vīriešu dzimte 1. izziņas līmenis zema 2 p. Mācās atšķirt dzimti un skaitli, saistot lietvārdu ar ievadfrāzēm tas ir, tā ir, tie ir, tās ir .
6. Profesijas. Pabeidz vārdu! 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Mācās atšķirt dzimti, saistot lietvārdu ar ievadfrāzēm tas i, tā ir. Veido vārdu grupas. Vārdi – profesiju nosaukumi – teikumā maina formu, ja runājam par sievietēm, vīriešiem. (V.Li. 3.) Papildina teikumu.
7. Profesiju grupēšana pēc dzimtes 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Mācās atšķirt dzimti, saistot lietvārdu ar ievadfrāzēm tas ir, tā ir. Veido vārdu grupas. Vārdi – profesiju nosaukumi – teikumā maina formu, ja runājam par sievietēm, vīriešiem. (V.Li. 3.)
8. Personvārdu dzimte 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Grupē lietvārdus – cilvēku personvārdus – pēc gramatiskās dzimtes pazīmes. Mācās atšķirt dzimti , saistot lietvārdu ar ievadfrāzēm tas ir, tā ir, tie ir, tās ir. Lietvārdi maina formu, ja runājam par sievietēm, vīriešiem.
9. Personvārdu ievietošana 1. izziņas līmenis zema 2 p. Mācās atšķirt personvārdu dzimti. Papildina teikumu, sasaistot peronvārdu un profesiju dzimti. Vārdi – profesiju nosaukumi – teikumā maina formu, ja runājam par sievietēm, vīriešiem . (V.Li. 3.)
10. Viens vai vairāki 1. izziņas līmenis zema 2 p. Nosaka attēla objektu skaitu – viens vai vairāki. Papildina teikumu ar vārdu.
11. Tas/tā ir, tie/tās ir 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Mācās atšķirt dzimti un skaitli, saistot lietvārdu ar ievadfrāzēm tas ir, tā ir, tie ir, tās ir.
12. Vienskaitlis, daudzskaitlis 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Nosaka lietvārda skaitli. Grupē dotos vārdus pēs skaita.
13. Vienskaitlis, daudzskaitlis teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pabeidz teikumu, izvēlas lietvārdu attiecīgajā skaitlī. Mācās atšķirt dzimti un skaitli , saistot lietvārdu ar ievadfrāzēm tas ir, tā ir, tie ir, tās ir. (V.Li. 3.)
14. Vārdu dzimte un skaitlis 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Mācās atšķirt dzimti un skaitli , saistot lietvārdu ar ievadfrāzēm tas ir, tā ir, tie ir, tās ir. Vārdi – profesiju nosaukumi – teikumā maina formu, ja runājam par sievietēm, vīriešiem . (V.Li. 3.)
15. Profesiju dzimte, skaitlis. Grupēšana 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Mācās atšķirt dzimti un skaitli , saistot lietvārdu ar ievadfrāzēm tas ir, tā ir, tie ir, tās ir. Vārdi – profesiju nosaukumi – teikumā maina formu, ja runājam par sievietēm, vīriešiem . (V.Li. 3.)
16. Profesiju dzimte, skaitlis. Drukāšana 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Drukā vārdus pēc noteikta skaita un dzimtes. Atšķir dzimti un skaitli, saistot lietvārdu ar ievadfrāzēm tas ir, tā ir, tie ir, tās ir. Vārdi – profesiju nosaukumi – teikumā maina formu, ja runājam par sievietēm, vīriešiem . (V.Li. 3.)
17. Lietvārdu dzimte, skaitlis teikumā 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Mācās atšķirt dzimti un skaitli, saistot lietvārdu ar ievadfrāzēm tas ir, tā ir, tie ir, tās ir. Vārdi – profesiju nosaukumi – teikumā maina formu, ja runājam par sievietēm, vīriešiem . (V.Li. 3.)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārda skaitļa pārveidošana Citi vidēja 2 p. Mācās pārveidot lietvarda skaitli.
2. Lietvārda dzimte Citi vidēja 4 p. Atšķir sieviešu un vīriešu dzimtes lietvārdus.
3. Lietvārda skaitlis Citi augsta 1 p. Lietvārda skaitļa noteikšana. Lietvārdu pazīšana tautasdziesmā.
4. Izsaukuma teikums Citi vidēja 1 p. Veido teikumu no burtu virknes. Zina, ka izsaukuma teikuma beigu pieturzīme ir izasaukuma zīme. Raksta teikumu ar lielo burtu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Profesijas nosaukuma dzimte, skaitlis 00:30:00 vidēja 17 p. Testā iekļauti uzdevumi par profesijām. Prefesiju nosaukumu dzimte, skaitlis.
2. Lietvārda dzimte, skaitlis 00:30:00 vidēja 20 p. Testā ir iekļauti uzdevumi par lietvārda dzimti, skaitli.