Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Kā lasīt un rakstīt vārdus? Temata pārskats
3. Temata apguves norise
4. Starppriekšmetu saikne un Metodiskais komentārs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Zilbe Zilbes jēdziens. Dalīšana zilbēs.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārds burtu virknē 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Vārds. Vārda sākums un beigas.
2. Zilbju skaita noteikšana vārdā 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Vienzilbīgi un divzilbīgi vārdi
3. Divzilbīgu vārdu darināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Otrās zilbes izvēle divzilbīgiem vārdiem, izveidojot vārdu.
4. Vārdu dalīšana zilbēs 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nosaka zilbju skaitu vārdos
5. Divzilbīgu vārdu darināšana, ar izvēli 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Otrās zilbes izvēle divzilbīgiem vārdiem, izveidojot vārdu.
6. Zilbju skaita noteikšana vārdā, ar izvēli 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Vienzilbīgu un divzilbīgu vārdu atšķiršana.
7. Zilbju skaita noteikšana vārdā, ar izvēli 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Vienzilbīgi un divzilbīgi vārdi
8. Zilbju skaita noteikšana vārdā, ar izvēli 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Divzilbīgu vārdu atšķiršana no trīszilbīgiem un četrzilbīgiem vārdiem.
9. Zilbju skaita noteikšana vārdā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Divzilbīgu vārdu atšķiršana no trīszilbīgiem un četrzilbīgiem vārdiem.
10. Puķu nosaukumu darināšana no dotajām zilbēm 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Veido vārdus no zilbēm

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ēdienu nosaukumu darināšana no dotajām zilbēm Citi vidēja 4 p. Vārdu veidošana no zilbēm
2. Zilbes vārdā Citi vidēja 1 p. Zilbju skaita noteikšana vārdā

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārdu dalīšana zilbēs 00:00:00 vidēja 14 p. Tēmas noslēguma testa treniņš

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vardu dalīšana zilbēs 00:00:00 vidēja 18 p. Tēmas noslēguma tests