Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO) 1992. gadā izveidoja programmu „Pasaules atmiņa”. Tās mērķis ir apzināt un saglabāt pasaules dokumentāro mantojumu.
Dokumentārais mantojums ir cilvēces kultūras mantojuma daļa, kas ietver informāciju par cilvēces, kultūru un valodu daudzveidību, kā arī vēsturē piedzīvoto pierakstītā, uzzīmētā, gravētā vai jebkādi citādi dokumentāri fiksētā veidā uz jebkāda iespējamā informācijas nesēja.
Piemērs:
Gravējumi, zīmējumi, grāmatas, dokumenti, vēstules, video vai audio ieraksti, un citi informācijas nesēji, kas glabā liecību par atmiņām un vēsturiski nozīmīgiem notikumiem.
2001. gadā 4. septembrī UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā iekļauts Dainu skapis.
 
Dainu_skapis_0006.JPG
Dainu skapis ir latviešu tautasdziesmu krājuma „Latvju Dainas” kartotēka - dziesmu krājēja un publicētāja Krišjāņa Barona (1835 – 1923) sakārtotais manuskriptu kopums, kas atrodas paša redaktora plānotā skapī.
Dainu_skapis_0013.JPG
 
Fakti par Dainu skapi
  • Dainu skapis izgatavots 1880. gadā Maskavā.
  • Dainu skapī atrodas 268 815 lapiņas, uz katras no tām pierakstīts pa četrām līdz astoņām tautas dziesmas rindām, kā arī atsevišķi citi teksti (mīklas, sakāmvārdi u.c.).
  • Dainu skapī teksti atrodas 70 atvilktnēs ar 20 sadaļām katrā. Atvilktnes apzīmētas ar „Latvju Dainu”dziesmu tipu un izdevuma sējumu numuriem.
  • Dainu skapī ir arī trīs lielākas atvilktnes, kurās glabājas citi vērtīgi un nozīmīgi dokumenti.
  • Dainu skapis ir tikai 160 cm augsts, 66 cm plats un 42 cm dziļš.
  • „Latvju Dainas” tika izdotas no 1894. gada līdz 1915. gadam sešos sējumos, kas ietilpa astoņās grāmatās.
  • Kopš 1940. gada oriģinālo Dainu skapi glabā Latviešu folkloras krātuve.
  • 2014. gadā Latviešu folkloras krātuve pārcēlusies uz jauno Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēku (Rīgā, Mūkusalas ielā 3), un Dainu skapis aplūkojams Gaismas pils 5. stāvā.
  • Oriģinālajam Dainu skapim ir divas kopijas – viena Krišjāņa Barona muzejā Rīgā, otra – bijušajā Stankeviču muižā Krievijā, kur Barons sāka darbu pie dziesmu kārtošanas.
  • Dainu skapja saturs ir pilnībā digitalizēts un pieejams tiešsaistē: http://www.dainuskapis.lv/.
Atsauce:
http://dainuskapis.lv, Par Dainu skapi
https://latvijasdargumi.unesco.lv, Dainu skapis
http://lfk.lv, Krišjāņa Barona Dainu skapis
Attēlu autors: Aldis Pūtelis